16. 06. – R. Hausa tikšanās ar LMta valdes locekļiem.

17. 06. plkst. 10.30 R. Hausa dalība seminārā Liepājas pilsētas domē.

 

17. 06. plkst. 15.00 – 19.00 R. Hausa meistardarbnīca Liepājas MTC Baseina ielā 9, 123. telpā.


18.06. plkst. 9.00 – 13.00 – R. Hausa mācību seminārs Liepājas MTC, Baseina ielā 9, 123. telpā.

 


18.06. plkst. 17.00 – Dr.rer.med. Rainers Hauss vadīs semināru Rīgā K. Valdemāra ielā 100 "Veselības centrā 4".