I.Gutānes -Siener meistardarbnīcas notiks Rīgā,  A. Čaka ielā (Rīgas 6.vidusskola)

23.martā pl. 10.00 - 13,00; 14.00-19.00

24.martā pl. 9.00 -12.00; 13.00 - 17.00

dalības maksa  studiju programmas Mūzikas terapija studentiem un LMta biedriem 10 LVL(abas dienas)

citiem interesentiem- 40 LVL.