Latvijas Autisma centrs piedāvā : dažādu speciālistu (psihologu, ergoterapeita, logopēda, deju un kustību terapeita, mākslas terapeita, speciālo pedagogu) konsultācijas, kompleksu rehabilitācijas programmu bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem, seminārus un atbalsta grupas vecākiem, speciālistiem.

 

Sandra Barsineviča.

E-mail: sandra29@inbox.lv

t.28374480