Mūzika - tilts uz saprašanos

Mūzikas terapija Latvijā, balstoties uz Eiropas asociācijas principiem par predikatīvu, preventīvu un personalizētu medicīnu

Lekcija
Tresdien, 22.05.2013. / pl. 17:00
Vācu nams Liepāja, Stendera
iela 5, LV-3401 Liepāja

Referents: Dr. Reiners Hauss, Vācija
Pasākums notiks latviešu valodā.
Ieeja brīva.

Lekcija dos priekšstatu par mūzikas terapijas lomu Latvijā Eiropas Savienības veselības politikas ietvaros. Lai uzlabotu veselības aprūpi Eiropā Eiropas medicīnas asociācija Briselē ir izstrādājusi stratēģijas plānu, kura mērķis ir pasākumi, kas vērsti uz slimību priekšlaicīgu noteikšanu un prevencijas darbu, kā arī uz humānām attiecībām balstītu ārstēšanu. Šie ir mērķi, kas atbilst Pasaules Veselības organizācijas un Apvienoto Nāciju organizācijas uzstādījumi veselības aprūpē globālā līmenī, un tos atbalsta arī ES komisija. Lekcijā mūzikas terapija tiks apskatīta kā svarīgs šī plāna stūrakmens ar iespējām to plašāk ieviest Latvijā  veselības Dr. Reiners Hauss, lekcija „Mūzika - tilts uz saprašanos”aprūpē.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referents:
Dr. Dr. h.c. Reiners Hauss, Dipl. mūzikas terapeits, Dipl. ārstnieciskais pedagogs, Mūzikas terapijas nodaļas vadītājs Bērnu un jauniešu klīnikā Datelnē / Vitenes-Hardekes universitāte. Mūzikas terapijas maģistra studiju programmas dibinātājs Liepājas universitātē. Docētājs ar starptautisku pieredzi.

 

Pieteikšanās:
Taisija Hristolubova

+371 26710877, +371 26585678,
stenderaiela@inbox.lv