VASARAS SKOLA MŪZIKAS TERAPIJĀ 2013

Liepājā, MTC 16.- 18. augusts

 

 

Piektdiena, 16.08.

Sestdiena, 17.08.

Svētdiena, 18.08.

9.30 – 10.00 - 13.00 Dalībnieku reģistrācija profesionālās intervīzijas grupās

11.00.-12.00.”Piejūras slimnīca”-iepaz.ar muz ter.darbu,slimnīcu,kabinetiem.

(A.Bužere)

 

10.00 – 13.00

Logopēda sadarbība ar mūzikas terapeitu. Praktisks seminārs. (Logoritmika)

Daina Ernsone

10.00 – 13.00

Lekcija:”Biežāk sastopamie neirotiskie un robežstāvokļa traucējumi bērnu, pusaudžu un jauniešu vecumā - psihiatra un psihoterapeita skatījumā. Klīniskā pieredze." 

Ilze Sestule ( psihiatre, psihoterapeite) 

13.00 – 14.00 – pusdienas

13.00 – 14.00 – pusdienas

13.00 – 14.00 – pusdienas

 

LMta pilnsapulce

 

14.00 – 16.00 – Meistardarbnīca „Skaņu masāža”(A.Beļska)16.30 – 18.30 – meditācija „SKAŅAS UN KLUSUMS” Meditācijā skanēs saules un mēness gongi, čakrafons, kā arī etniskie instrumenti. ( A. Beļska, Jeļena Reinhause)

15.00 – 18.00 –

A.Mūzikas terapijas gadījumu prezentācijas

B.Iepazīšanās ar mūzikas terapeitu radītajiem izvērtēšanas instrumentiem "Mūzikas terapija bērniem ar autiskā spektra traucējumiem." (30 min. - 60min.?), "Mūzikā balstīts komunikatīvās vokalizācijas izvērtēšanas instruments." (20 -30min.)S. Barsineviča

Mūzikas improvizācija pacientei ar autismu (F84)
un
Mūzikas improvizācija pacientei ar šizofrēniju (F20)

Ineta Heinsberga

14.00 – 16.00 – MT gadījumu prezentācijas, pieredzes apmaiņa, profesionālās intervīzijas

Saviesīga atkaltikšanās ???

Lūdzu priekšlikumus!

Kultūras pasākums  Verbeļniekos pie jūras

Fotografēšanās


Ceļš mājup!

 

Piezīme: katrs vasaras skolas dalībnieks saņems apliecību/sertifikātu par apmeklējumu, tie , kuri prezentēs gad. – par uzstāšanos konferencē/seminārā/vasaras skolā, SV dalībnieki ierakstu par 4 stundām, ja piedalīsies intervīzijas grupās.

Atkarībā no dalībnieku skaita būs dalības maksa, tāpēc pieteikšanās nozīmīga, lai apzinātu izmaksas par lektoru darbu.

Verbeļniekos katram dalībniekam maksa - 2 LVL , bet 1 LVL par mašīnas novietošanu.