(prasības pievienotas pielikumā un mājas lapā: http://lmtaa.maksluterapija.com/

biedrība "Latvijas Mākslas terapijas asociācija" www.makslasterapija.lv, 

biedrība "Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija" www.dkt.lv,

biedrība "Latvijas Mūzikas terapijas asociācija" www.muzikasterapija.lv 

biedrība "Latvijas Drāmas terapijas asociācija" www.makslasterapija.lv 

1) Sertifikācijas dokumentu iesniegšanas termiņš 12.04.2014. / 17.10.2014.. (Dokumentus lūdzu iesniegt sertifikācijas komisijas sekretārei - Andai Lasei, pirms tam sazinoties pa telefonu 29431291) .

2) Gadījuma analīzes iesniegšanas termiņš līdz 19.04.2014. / 24.10.2014. (Pretendents izstrādā gadījuma analīzi un iesniedz sertifikācijas komisijai līdz š.g. 19.aprīlim/ 24.oktobrim. Jāiesniedz 1 gadījuma analīze 2 eksemplāros (iesietos ar spirāli) un jānosūta elektroniski (Microsoft Word formātā) sertifikācijas komisijas sekretārei Andai Lasei (anda.lase@inbox.lv).

3)Sertifikācijas eksāmens notiks 31.05.2014. / 06.12.2014.

(Pretendentus uz sertifikāciju, kuriem ir nepieciešams sagatavošanās konsultācija  eksāmena teorētiskajai daļai, lūdzu pieteikties pie Andas Lases)