1. Musiktherapeutische Forschung in der Psychosomatik und Kinder- und Jugendlichen-Psychiatrie (Schmidt)

Mūzikas terapijas pētījumi bērnu psihosomatikā un jauniešu psihiatrijā

(H.U. Šmits)

2.       Vortrag und Seminar: Musikalische Realisation psychotherapeutischer Techniken (Timmermann)

Psihoterapeitisko tehniku realizācija mūzikas terapijā

(T. Timmermans )

3.        Supervision mit musiktherapeutischen Mitteln (Schmidt und Timmermann)

              Supervīzija ar mūzikas terapijas līdzekļiem

(T.Timmermans, H.U. Šmits)

Tulkojums no vācu valodas- Ieva Vāverniece

Pēs semināra tiks pieškirta apliecība.

LMta biedriem 15 EUR

Interesentiem 30 EUR