MŪZIKAS TERAPEITU VASARAS SKOLA

 LIEPĀJĀ 2014.gada augustā

 

 

Piektdien

 8.08 no pl.12.00 – 17.00

Sestdien, 9.06.

10.00 – 17.00

Svētdien, 10.08.

Pl.9.00 – 15.00

Piezīmes/vēlmes

komentāri

Pl.13.00

Intervīzijas grupā

 

16.30

Kopsapulce

 

 

Kolēģu

(gadījumu)  prezentācijas[1]

Lūgums pieteikties!

H. Faušas [2]meistarklase

10.—13.00

 

Pauze

14.00 – 17.00

 

 

Kopīgs vakars ārpus pilsētas

Supervīzija (H. Fauša) un vai Vilmante Aleksiene

(Pasaka supervīzijai)

Pl.12.30

Valdis Bernhofs Uzmanības mērījumi MT

Diskusijas

lūgums pieteikties:

mirdzap@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopsapulcē:

Atskats uz paveikto

Dzintras Zariņas ziņojums ( EMTC GA LV pārstāve)

Janas Duhovskas prezentācija par dalību projektā MUSA un izmaiņām RSU studiju programmā

Dažādi ( LMta statūtu pārskatīšana, biedru naudas u.c. jautājumi)[1] Šeit aicināti pieteikties prezentēt savus gadījumus, kuri bija sertifikācijai vai arī tiek gatavoti

Varbūt arī atestācijai…..

[2] H,Fauša ( Šveice) dalīsies ar pieredzi bērnu grupu vadīšanā ar psihodrāmas elementiem ( skatiet mājas lapu)