1

Dr. Rer med. R.Hausa  meistarklases plāns 12.-13.09.2014

 

 

12.09.

10.00-17.00

10.00

Ievadlekcija: Mūzikas terapija Latvijā, balstoties uz Eiropas asociācijas par predikatīvu, preventīvu un personalizētu medicīnu principiem

10.45

Klavieru un vokālā improvizācija: metodes pamatu praktizēšana:

(Pašpieredze ar studenta patstāvīga improvizēšana)

 

1. Pēc dzirdes

2. Vieglas improvizēšanas formas(klavieres);

3. Abu roku neatkariba improvizēšanas laikā

4.Vokāla un instrumentāla  improvizēšanas neatkarība

13.00

Pusdienas pauze

14.00

Klavieru, vokāla un kustibu improvizēšanas metodes pielietošana bērniem ar

 

1. Autiskiem traucējumiem

 

2. neiropediatriskām saslimšanām un apallisko sindromaa

 

3. ar maksligo elpināšanu un palliatīvā aprūpē

 

4. dzirdes traucējumiem un Cochlea Implant -Rehabilitācijā

 

5. ar onkoloģiskām  saslimšanām

16.00

Klavieru, vokālā un kustibu improvizizācijas metodes pielietošana pieaugušajiem ar

 

1. neirodegenerativam saslimšanām

 

2. cerebrālam bojājumiem

 

3. garīgas atttīstības traucējumiem pieaugušajiem

 

 

13.09.

10.00-13.00

 

Mūzikas terapijas metodes bērniem ar attīstības traucējumiem pirmsskolas vecumā

 

1.Uzmanības veicināšanas metodes

 

2.strukturētas improvizācijas formas:

kustību un vizuālās percepcijas vairākkartējas sinchronizācijas  metodes;

 

3. Mūzikas terapijas metodes bērniem  grupu darbā

 

Pašpieredze ar studenta grupu darba piemēru prezentācija