Cienījamie kolēģi, mūzikas terapeiti! Piedāvāju apmeklēt individuālās un/vai grupas supervīzijas. Supervīziju vadīšana ir mācību prakses ietvaros, kopējais stundu skaits – 20 (akadēmiskās) stundas. Prakses laiks: no 2014.g. septembra līdz decembrim. Tuvāka informācija pa telefonu: 28374480. Lūdzu pieteikties līdz 7.septembrim.

Sandra Barsineviča

RSU profesionālās pilnveides programmas „Supervīzija profesionālajā darbā” studente, mūzikas terapeite (darba pieredze psihiatrijā, neiroloģijā ar bērniem, pusaudžiem, bērnu vecākiem)