Darba kārtībā:

1.Daļa ~ 2h

1. Atskaites par 2014. gadu

Paveiktais 2014. gadā un plāni 2015.gadam dažādās specialitātēs

·        Deju un kustību terapijā-ziņo Zanda Lauva

·        Drāmas terapijā - ziņo Anna Šteina.

·        Mūzikas terapijā - ziņo Mirdza Paipare.

·        Vizuāli plastiskās mākslas terapijā- ziņo Anda Upmale.

Biedrības finanšu atskaite par 2014. gadu. - ziņo Dzintra Zariņa.

2. Aktualitātes

·        Mākslu terapijas maģistrantūras programmas aktualitātes -ziņo Jana Duhovska.

·        Supervīziju aktualitātes- ziņo Indra Majore – Dūšele, Anna Šteina, Mirdza Paipare, Anda Upmale. 

·        Sertifikācijas un resertifikācijas procesa aktualitātes -ziņo Anda Upmale.

·        LMTAA aktualitātes – ziņo Sandra Mihailova

 

3. Dažādi

4. Darbs darba grupās ~ 30 min

 

Kafijas vai pusdienu pauze~30-60 min (var paēst tur pat RSU ēdnīcā)

 

2.Daļa ~4h  (no 14iem līdz ~17iem)

·        Indras Majores-Dūšeles lekcija – Interpersonālā neirobioloģija
(apmeklējums pret ziedojumiem 3eiro, tiks ieskaitīts pie tālākizglītības)

 

 

LMTAA valdes vārdā

Valdes pr-ja Sandra Mihailova