Meistardarbnīcu plāns 12.-13.06.2015

 

 

12.06.

pl. 15.00-18.15

15.00

1. Mācities no terapijas virziena dibinātajiem

Nordoff-Robbins originalo audio- un videomateriāla analize;

Klavieru un vokālās improvizācijas metodes praktizēšana bērnien ar:

15.00

runas aizkavešanas un mācīšanās traucējumiem

15.45

neiropediatriskām saslimšanām

16.45

autistikiem traucējumiem

17.30

māksligo elpinašanu un palliativaā aprupē

 

 

13.06.

pl. 10.00-17.15

10.00

Improvizācijas metodes pielietošana jauniešiem ar hroniskām sāpem

Individuāla terapijā

10.45

Grupu terapijā

 

11.45

Darbs bez klavierēm ar bērnu  slimnicā

Improvizācijas metodes ar ģitāru

12.30

Improvizācijas metodes ar vokalizēšanu un instrumentiem

 

 

14.00-15.30

Mūzikas terapija, jauniiem un populāra muzika

Klavieru improvizācijas metožu pielietošana jauniešiem

Jazz un Blues modeļi improvizācijā  praksē

15.45

Bungu rinda, strukturizātas improvizācijas

 

16.30

Mūzikas terapija Latvijā, kura attistibas pozicija mēs esam ?

MT akademisko un prakses tiklojuma attistiba 1998-2015