Darba kārtībā:

1. Atskaites par 2015. gadu

Paveiktais 2015. gadā un plāni 2016.gadam dažādās specialitātēs

·         Deju un kustību terapijā-ziņo Zanda Lauva

·         Drāmas terapijā - ziņo Anna Šteina.

·         Mūzikas terapijā - ziņo Mirdza Paipare.

·         Vizuāli plastiskās mākslas terapijā- ziņo Anda Upmale.

·         Biedrības finanšu atskaite par 2015. gadu. - ziņo Dzintra Zariņa.

 

2. Aktualitātes

·         LMTAA aktualitātes – ziņo Sandra Mihailova

·         Supervīziju aktualitātes- ziņo Indra Majore – Dūšele,

·         Mākslu terapijas maģistrantūras programmas aktualitātes -ziņo Jana Duhovska.

·         Gaidāmā konference MT-10 gadi – ziņo Kristīne Mārtinsone, Jana Duhovska

·         Konferences darba grupas izveidošana

 

 

4.Pacientu, mākslas terapeitu un ārstu priekšstati par mākslu terapiju. - Anna Kudrjavceva

 

5. Profesionālās identitātes veidošana – Kristīne Mārtinsone

 

6. Sertifikācijas un resertifikācijas procesa aktualitātes. Jautājumu par izmaiņām supervīzijās un sertifikācijās apspriešana

 

8. Jaunās valdes, sertifikācijas komisijas un  revizora vēlēšanas

 

9. Dažādi

 

Nelielai atpūtai starp apskatāmajiem jautājumiem tiks rādītas MT 1.kursa studentu izveidotās īsfilmas par mākslu terapiju - – Jana Duhovska un 1.kursa studentes

 

Pēc kopsapulces notiks pirmā jaunās valdes sēde

 

Plānots, ka sapulce beigsies ap 18iem

 

LMTAA valdes vārdā Valdes pr-ja Sandra Mihailova