Maksa par semināru jāpārskaita uz:

Biedrības "Latvijas Mākslu terapijas asociācijas apvienības" kontu: 

LV33 HABA 0551 0306 6723 4