Informācija par telpām, kurās tiks lietota konkrētā medicīniskā tehnoloģija un šo telpu tehniskais aprīkojums un

informācija par medicīniskās tehnoloģijas realizācijai izmantojamiem materiāliem

 

Mūzikas terapijas kabinetam ir jābūt pietiekami plašam, lai ar pacientu(iem) varētu strādāt gan individuāli vai grupā. Mūzikas terapijas kabinetā vēlama izlietne ar ūdeni, ziepēm un papīra salvetēm.

Mūzikas terapijas kabinetam jābūt iekārtotam tā, lai pacients justos fiziski komfortabli, veicot radošo darbu, un, lai viņam būtu izvēles iespējas darboties telpā  sev piemērotā vietā un veidā (sēdus, stāvus, uz batuta, šūpuļtīklā, utml.).

 

Mūzikas terapijas laikā pacients ir jānodrošina ar nepieciešamajiem specifiskiem mūzikas terapijai paredzētiem mūzikas instrumentiem, kuriem sesijas laikā jābūt pārredzamiem un sasniedzamiem pacientiem (arī bērniem) patstāvīgi.

 

Specifiskie mūzikas terapijai nepieciešamie instrumenti: [1]

1.      Stāvbungas (4-5)

2.      Kongas (bungas 4-5)

3.      Bungu komplekts  ar šķīvjiem un bassbungām

4.      Galda zvani (noskaņoti 10 toņi)

5.      Metalafons

6.      Ksilofons

7.      Dalītie toņi 2 oktāvas

8.      Mazās rokas un klēpja bundziņas (vairākas, dažādu diametru)

9.      Jūras ( Oceandram) bungas ar pērlītēm

10.  Lietus koks

11.  Kastaņetes

12.  Trijstūri (dažādu augstumu)

13.  Tamburīni ( 2)

14.  Vēja zvani

15.  Kociņi stāvbungām, metalofons. un ksilofons, šķīvim

16.  Blokflautas

17.  Taurītes ( dažādos toņos)

18.  Klavieres

19.  Ģitāra ( 1-2)

20.  Kokle (s)

21.  Marakasi ( 2-3 dažādi lielumi)

22.  Koka toņi ( lielie dalītie, skaņotie)

23.  Skaņotas metāla bungas (steeldrum)

24.  Gongs

25.  Šķīvji + vālītes

26.  Citi specifiski instrumenti, vālītes ( grabuļi, skrabuļi, u.c. )

Mūzikas terapijai nepieciešams īpašs papildus inventārs, kura pielietojums ir atbilstošs saslimšanas specifikai (kustību traucējumi, autisms, neiropediatrija) un/vai receptīvo mūzikas terapijas tehniku pielietojums ( guļampaklāji mūzikas klausīšanās nodrošināšanai)

Inventārs

1.Bērnu galds, 2- 4 krēsli

2.Batuts

3.Šūpuļtīkls

4.Guļampaklāji (individuāli) u.c.

Patstāvīgā mūzikas terapeitu prakse arī tiek dokumentēta un, saskaņojot ar pacientu vai viņa vecākiem, aizbildņiem, ierakstīta audio un / vai videolentē, lai sekotu terapijas dinamikai un veiksmīgi veiktu iz(no)vērtēšanas procesu. Ierakstītie materiāli kalpo mācību procesa pilnveidošanai un pētniecībai.

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums:

CD atskaņotājs un ierakstītājs

Videokamera - mobila vai statiska (vēlama)

TV un/ vai video, DVD atskaņotājs (vēlams).

 

 [1] Norādīto instrumentu skaits un dažādība dod  izvēles iespējas brīvai komplektācijai