vaks_makslu_terapija_2011.png

Sastādītāja un projekta vadītāja Kristīne Mārtinsone, Rīga: Raka, 2011.
Kolektīvā monogrāfija sniedz apkopojošu priekšstatu par jaunu veselības un sociālās aprūpes profesiju un  augstākās izglītības iespēju - mākslas terapeits ar četrām specializācijām - vizuāli plastiskās mākslas terapijā, deju un kustību terapijā, mūzikas terapijā un drāmas terapijā.

Vairāk par publikācijām mākslu terapijā lasīt

 

 

 

 

Publikācija Siguldas avīzē 2011. gada jūlijā "Mūzikas terapijas pozitīvā ietekme insulta pacientiem"

Lejuplādēt