Mūzikas terapija Latvijā

Sākot no 1998. gada Liepājas Pedagoģijas akadēmijā tika organizēti ikgadēji kursi mūzikas terapijā interesentiem. Tos vadīja Dr. rer. Medic Reiners Hauss no Vācijas Vitenes Herdeckes Universitātes Datelnas bērnu un jauniešu klīniskās slimnīcas mūzikas terapeits.
2000. gada 4. jūlijā tika dibināts Mūzikas terapijas fonds.

2003. gadā Liepājas Pedagoģijas akadēmijā bija licencēta un tika realizēta otrā līmeņa profesionālā studiju programmas mūzikas terapijā. 2006. gadā šī programma tika akreditēta.

2005. gada augustā tika atklāts 1. Mūzikas terapijas centrs (MTC) Latvijā, Liepājā, pateicoties vācu sabiedrības „Aktion Mensch” finansiālajam atbalstam.

Šobrīd MTC ir arī Daugavpilī, bet 2007. gadā ar vācu sabiedrības „Aktion Mensch” atbalstu tiks veidots mūzikas terapeitu prakses vietu tīklojums mūsu valstī (Vaiņode, Dobele, Jelgava, Aizvīķi, Jūrmala, Skrīveri).

No 2004. gada 4. jūlija ir dibināts Latvijas Mūzikas terapijas fonds – vēlāk profesionāla asociācija LMta ir  Eiropas Mūzikas terapijas konfederācijas (EMTC) reģistrā. Var skatīt : http://www.emtc-eu.com

2005. gadā tika nodibināta biedrība Latvijas Mūzikas terapijas asociācija (LMta). Šobrīd LMta ir 50 biedri un biedru kandidāti.

Kopš 2009. gada Liepājas Universitātē (LiepU)  ir iespēja studēt programmā „Mūzikas terapija” un iegūt Profesionālo maģistru veselības aprūpē ar kvalifikāciju mākslas terapeits mūzikas terapijā. 

LiepU studiju programmā vadījuši  vieslekcijas un profesionālās meistardarbnīcas izcili sava aroda meistari: prof. J.Moreno (ASV), T. Vigrams/T.Wigram/ (Dānija/Lielbritānija), M.Noekere- Ribaupjēre /M.Noeker-Ribaupierre/(Vācija), H.Fauša- Flistere / H. Fausch-Flister/(Šveice), P.Hoffmans/ P.Hoffmann/ (Vācija), J. Erkkila, E.Ala-Ruona (Somija), R. Neuheusela/ R. Neuheusel/ ( Vācija). V.Aleksiene (Lietuva), I.Volframa ( I.Wolfram/ ( Vācija), T.Timmermann ( Vācija, H.U.Šchmidt ( Vācija), I. Kandert ( Vācija), I.Gutāne- Siener ( Austrija).

Kopš 2006. gada mūzikas terapiju ir iespējams studēt arī Rīgas Stradiņa universitātē profesionālās maģistrantūras studiju programmā veselības aprūpē „Mākslas terapija” kā vienu no specializācijām. Šajā studiju programmā pilna laika klātienē uzņem reflektantus, kuri ir ieguvuši bakalaura grādu vai kvalifikācijas diplomu valsts akreditētā studiju programmā sociālās un cilvēkrīcības vai veselības aprūpē un sociālajā labklājībā vai pedagogu izglītībā un izglītības zinātnēs  vai mākslā. RSU šīs specializācijas realizācijā sadarbojas ar LiepU, kur ir akreditēta otrā līmeņa profesionālā maģistru studiju programma "Mūzikas terapija".

Mūs var meklēt:  Liepājā, Lielā ielā 14; LV-3401,

http:// www.liepu.lv

www. muzikasterapija.lv

t. 29799951