Mērķis

Attīstīt un popularizēt mākslas terapijas virzienu Latvijā, apvienojot speciālistus, kas savā darbā izmanto mākslas terapijas metodes un tehnikas, un sadarbojoties ar citiem speciālistiem, veicināt izpratni par mākslas terapijas iespējām iedzīvotāju vispārējās fiziskās, garīgās un sociālās labsajūtu paaugstināšanā.

Uzdevumi

 • Izglītot sabiedrību par mūsdienīgu veselības izpratni;
 • Popularizēt mūzikas terapiju un tās metodes, pielietojot tās savā profesionālajā darbā dažādās ārstniecības, rehabilitācijas u.c. iestādēs;
 • Turpināt izstrādāt dokumentus, kas saistīti ar mūzikas terapijas speciālista statusa profesionālo un ekonomisko interešu aizstāvību un mūzikas terapijas attīstību Latvijā;
 • Turpināt apgūt dziļāku teorētisko un praktisko izpratni par pasaulē vadošām profesionālajām pieejām mākslas un mūzikas terapijas jomā; sekmējot un veicinot kontaktus ar kolēģiem citās valstīs; organizējot un piedaloties starptautiskās konferencēs, semināros;
 • Apvienot speciālistus, kas savā darbā izmanto mākslas terapijas metodes un tehnikas;
 • Rosināt pētījumu, kuros tiek izmantotas mūzikas terapijas metodes / tehnikas, veikšanu;
 • Īstenot dažāda veida projektus ar mākslas terapijas metožu / tehniku izmantošanu;
 • Turpināt attīstīt sadarbību ar līdzīgām profesionālajām organizācijām Latvijā un pasaulē un ieinteresētajām juridiskajām institūcijām Latvijā;
 • Sadarboties ar citu profesiju speciālistiem veselības, sociālās aprūpes un izglītības jomā;
 • Veicināt LMta biedru kompetenču un profesionalitātes paaugstināšanu, pamatojoties uz atzītu pasaules pieredzi;
 • Piesaistīt finansējumu, izstrādājot jaunus sabiedrības attīstību veicinošus projektus mākslas terapijas jomā;
 • Sadarboties ar Latvijas reģioniem un atbalstīt Mūzikas terapijas centru izveidi arī citās Latvijas pilsētās;
 • Uzņemt jaunus biedrus un biedru kandidātus, kurus, atbilstoši LMta izvirzītajām prasībām, apstiprina asociācijas valde.


Palielināt LMta biedru skaitu (uzņemti jauni biedri, atbilstoši LMta prasībām);