MĀKSLU TERAPEITA SPECIALITĀTES NOLIKUMS


I. Vispārīgie jautājumi

1.Mākslas terapeita(četrās specializācijās- vizuāli plastiskajā mākslā, deju kustību, mūzikas, drāmas) specialitāte ir specialitāte, kurā mākslas terapeits,
pamatojoties uz zināšanām par mērķtiecīgām mākslas terapijas aktivitātēm specializācijā, veic pacienta un viņa situācijas izvērtēšanu, novērtēšanu, veicina indivīda veselību un labklājību visos dzīves aspektos, izmantojot mākslu terapijas tehnoloģijas specializācijā- mākslas terapijā, deju un kustību terapijā, mūzikas terapijā, drāmas terapijā.

2.
Mākslas terapeits ir ārstniecības persona, kas ir ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē un profesionālo kvalifikāciju ar specializāciju vienā no mākslu veidiem (vizuāli plastiskā māksla, deja un kustība, drāma, mūzika). Sertificēts mākslu terapeits ir nokārtojis sertifikācijas eksāmenu un ieguvis mākslu terapeita sertifikātu specializācijā.

 

 Lasīt vairāk