Suminam un lepojamies ar Mirdzu Paipari

Izsakam pateicību Latvijas Mūzikas terapijas patronesei Latvijā Mirdzai Paiparei un aicinām būt kopā ar Mirdzu nozīmīgā dzīves notikumā. Paldies, Mirdza, par Tavu ieguldījumu, zināšanu un pieredzes bagātību, un kuplo mūzikas terapeitu...