IZGLĪTĪBA

Maģistra studiju programmaS MĀKSLU TERAPIJĀ

PROFESIONĀĻIEM

tālākizglītības kursi
 • 30.-31.JŪLIJS, 2021.GADS. LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE SADARBĪBĀ AR LIEPĀJAS DOMI UN LATVIJAS MUZIKAS TERAPIJAS ASOCIĀCIJU ORGANIZĒ 2.STARPTAUTISKO ZINĀTNISKI PRAKTISKO KONFERENCI “ĢIMENE.BĒRNI.MŪZIKAS TERAPIJA STARPDISCIPLINĀRĀ PIEEJA”
 • Profesionāļiem: Vilmantes Aleksienes pašizaugsmes grupa Liepājā 1.-3.08.2021.
 • Profesionāļiem: Vilmantes Aleksienes pašizaugsmes grupa Liepājā 14.-16.-08.2020.
 • LmuzTA piedāvā BEZMAKSAS 4 vebinārsemināru ciklu “ATTĀLINĀTĀS MŪZIKAS TERAPIJAS LATVIJĀ”.
 • LMTAA SEMINĀRS 7.03.2020. LMTAA PIEDĀVĀ SEMINĀRU 07
 • ZIEMAS SKOLA 2020, 1.FEBRUĀRĪ, PLKST.,10:00, J.ASARA IELĀ 5, 185 KABINETS PIETEIKŠANĀS ZVANOT UZ TEL.:29731016
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________
 • ZIEMAS SKOLA 2019, 2.FEBRUĀRĪ, PLKST:10:00, ANNIŅMUIŽAS BULVĀRĪ 26A
 • Biedrības “Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība” (LMTAA) gada kopsapulce 2019.gada 2.martā, kas norisināsies Rīgā, Asara ielā 5, 182.telpāDarba kārtībā:10:00 – 13:00 Seminārs: “Konsultēšanas pamatprincipi darbā ar pāriem” (4 TIP, apstiprināti LĀPPOS), vada sistēmiskais ģimenes terapeits, ārsts Aldis Miglinieks
  Dalības maksa: Līdz 15.februārim Pēc 15.februāra
  Mākslu terapijas profesionālo asociāciju biedriem un mākslu terapijas studentiem EUR 15.00 EUR 20.00
  Citiem interesentiem EUR 20.00 EUR 25.00

  Pieteikšanāssandra.j@inbox.lv

 • Dr.med., prof. Aleksandrs Kopitins (Krievija). “Dzīļu psiholoģijas pieeja mākslas terapijā”. 15. un 16.marts. Vairāk:
 • Eleni Giannouli, Foteini Lukarea (Grieķija). “Mākslas terapija darbā ar pacientiem ar robežstāvokļa personību”. 6. un 7.aprīlī! Vairāk:
sertifikācija
Mākslas terapeitu sertifikācijas kārtība: 

Sertifikācija – Māksluterapija (maksluterapija.lv)

Saskaņā ar Sertifikācijas kārtības 5.3 punktu par sertifikācijas un resertifikācijas prasībām atbilstošām tiks atzītas tikai tās individuālās terapijas sesijas (stundas) un terapijas grupā sesijas (stundas), kas izietas pie:

   1. sertificētiem mākslas terapeitiem, kuri iekļauti sertificēto mākslas terapeitu sarakstā, Sertificēti mākslu terapeiti(http://maksluterapija.lv/sertificetie-makslas-terapeiti/)
   2. sertificētiem psihoterapijas speciālistiem, kuri pabeiguši pilnu izglītību un iekļauti sertificēto psihoterapijas speciālistu reģistrā, Sertificēti psihoterapijas speciālisti (https://psihoterapija.lv/psihoterapija/virzieni – speciālisti atrodami atverot katru psihoterapijas virzienu ailē Atrast speciālistu
   3. ārstiem psihoterapeitiem, kas ir pabeiguši pilnu izglītību psihoterapijā un iekļauti sertificēto ārstu psihoterapeitu reģistrā Sertificēti ārsti psihoterapeiti(https://www.arstipsihoterapeiti.lv/lv/psihoterapeits.html)

Ja speciālists ir atrodams kādā no sarakstiem ,tad terapija būs ieskaitīta.

resertifikācija
Mākslas terapeitu resertifikācijas kārtība:

Resertifikācija – Māksluterapija (maksluterapija.lv)

ĀRSTNIECĪBAS PERSONAS APLIECĪBAS IEGŪŠANA
ĀRSTNIECĪBAS PERSONU REĢISTRĀCIJA

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrāciju veic Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija).
2016. gada 1. jūnijā stājās spēkā  Ministru kabineta noteikumi Nr. 317 „Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”.

Inspekcija vērš uzmanību uz būtiskām izmaiņām normatīvajā regulējumā:

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģitrā reģistrē ārstus, zobārstus, zobārstniecības speciālistus, fizioterapeitu un radnieciskās specialitātes speciālistus, masierus, mākslas terapeitus, uztura speciālistus, podologus, militāros paramediķus, māsās, vecmātēs, ārsta palīgus, māsas palīgus, biomedicīnas laborantus, radiologa asistentus, kosmētiķus, skaistumkopšanas speciālistus un ārstniecības atbalsta personas.

PIRMREIZĒJĀ REĢISTRĀCIJA

Lai veiktu pirmreizēju reģistrāciju, Ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām jāuzrāda:

 • personu apliecinošs dokuments;
 • izglītības diploms;
 • ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karte (pieejama elektroniski vai aizpildāma klātienē);
 • personām, kas medicīniskās izglītības diplomu ir ieguvušas vairāk kā pirms pieciem gadiem, papildus jāiesniedz dokuments par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi.

Pirmreizējas reģistrācijas termiņš reģistrā ir pieci gadi.

Ja reģistrācijas termiņa laikā ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona iegūst attiecīgi ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikātu, Inspekcija pagarina reģistrācijas termiņu attiecīgajā profesijā uz laiku, kas ir par vienu gadu garāks par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāta derīguma termiņu.

Ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai, kurai ir derīgs ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas SERTIFIKĀTS, pārreģistrācija NAV JĀVEIC!

Ja sertificēta ārstniecības persona vēlas saņemt reģistrācijas apliecību, nepieciešams aizpildīt iesniegumu (pieejams elektroniski vai aizpildāms klātienē).

PĀRREĢISTRĀCIJA

Pārreģistrācija jāveic personām, kuras:

 • veic profesionālo darbību tikai attiecīgā profesijā un vēlas pagarināt reģistrācijas termiņu reģistrā;
 • beidzies ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņš, netiek veikta resertifikācija, vēlas tupināt profesionālo darbību tikai attiecīgā profesijā.

Ārstniecības personām pārreģistrācijai  jāuzrāda:

 • personu apliecinošs dokuments;
 • profesionālo pilnveidi apliecinošus kursus profesijā vismaz 150 akadēmisko stundu apjomā, kas apgūti reģistrācijas termiņa laikā, t.sk. profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, vai, ja profesionālā pilnveide nav veikta, dokumentu par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi;
 • māsām, vecmātēm vai māsas palīgiem – vismaz 100 akadēmisko stundu apjomā
 • radiologa asistentiem, kosmētiķiem un skaistumkopšanas speciālistiem – 150 stundu; māsas palīgiem un ārstu palīgiem  – 100 stundu; biomedicīnas laborantiem –  120 stundu apjomā profesionālās pilnveides kursi, ja reģistrācijas terminš beidzas līdz 2020. gada 1. septembrim;
 • ārstiem, zobārstiem, zobārstniecības speciālistiem, fizioterapeitu un radnieciskās specialitātes speciālistiem, masieriem, mākslas terapeitu speciālistiem, uztura speciālistiem, podologiem, kuriem reģistrācijas termiņš reģistrā beidzas līdz 2019. gada 31. decembrim iesniedz:
  • dokumentu par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi vai
  • profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus noteiktu stundu apjomā:
Profesionālās pilnveides stundas Reģistrācijas termiņš reģistrā beidzas
90 2018. gadā
120 2019.gadā
 • iesniegums pārreģistrācijai sertificētai ārstniecības pesonai (pieejams elektroniskivai aizpildāms klātienē);
 • iesniegums pārreģistrācijai/ atjaunošanai nesertificētai ārstniecības personai (pieejams elektroniski vai aizpildāms klātienē);
 • militāriem paramediķiem iesniegumam nepieciešams Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba apsiprinājums.

Pārreģistrācijas termiņš reģistrā ir pieci gadi.

REĢISTRĀCIJAS ATJAUNOŠANA

Reģistrācijas atjaunošanu veic ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona, kurai ir beidzies reģistrācijas termiņš.

Ārstniecības personai ir jāuzrāda:

 • profesionālo pilnveidi apliecinošus kursus profesijā vismaz 150 akadēmisko stundu apjomā, kas apgūti pēdējo piecu gadu laikā, t.sk. profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, vai, ja profesionālā pilnveide nav veikta, dokumentu par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi, ja reģistrācijas termiņš reģistrā beidzies ne ilgāk kā pirms pieciem gadiem;
 • dokumentu par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi, ja reģistrācijas termiņš reģistrā beidzies ilgāk par pieciem gadiem;
 • iesniegums pārreģistrācijai (pieejams elektroniski vai aizpildāms klātienē);
 • militāriem paramediķiem iesniegumam nepieciešams Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba apsiprinājums.

Ārstniecības atbalsta personām jāiesniedz iesniegums ar lūgumu atjaunot reģistrācijas termiņu reģistrā, kurā norāda vārdu, uzvārdu, ārstniecības atbalsta personas identifikatoru un profesiju, kurā nepieciešama reģistrācijas termiņa atjaunošana.

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu  reģistrācija Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā  notiek Veselības inspekcijā Klijānu ielā 7, Rīgā (1. stāvā).

Apmeklētāju pieņemšanas laiki ārstniecības iestāžu, ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistram

Pirmdienās – 9:00 -12:30 un 13:00 -16:00
Otrdienās – 9:00 -12:30 un 13:00 -16:00
Trešdienās – 9:00 -12:30 un 13:00 -16:00
Ceturtdienās  -9:00 -12:30 un 13:00 -16:00
Piektdienās – Apmeklētāju pieņemšana nenotiek

Informācija un elektroniski aizpildāmie dokumenti:

http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/arstniecibas-iestadem-un-personam/arstniecibas-personu-registracija

SUPERVIZORI

 

 

SUPERVĪZIJAS MŪZIKAS TERAPIJĀ:
Dzintra Zariņa 23776087, 26150473 dzintra.zarina@gmail.com
Inese Paiča 26482287 inesepaica@gmail.com
Ineta Heinsberga 29442320 ineta.heinsberga@inbox.lv
Mirdza Paipare 29799951 mirdza.paipare@liepu.lv
Sandra Barsineviča 28374480 sandra29@inbox.lv
Jānis Rotšteins 29731016 supervizorstev@inbox.lv

 

 

 

Inga Marte Līce

—————————————————————-

 Alīna Feodorova

 

 

CITAS SUPERVĪZIJAS :

26402062

________________________________

 29462200

 

 

 

 

 inga.marte.lice@gmail.com

 ____________________________________________________

 alinafeodorova@gmail.com

 

  

 

ĀRZEMJU SUPERVIZORI:
Dr. Elen Fitzthum fitzthum@aon.at
Dr. Vilmante Aleksiene vilmante_aleksiene@yahoo.com
Heidi Fausch hfausch@musiktherapie-fausch.ch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.supervizija.lv/lv/sertificeti-supervizori/

 

Plašāku informāciju par iespējām uzzināsiet zvanot savam izvēlētajam supervizoram.

 

individuālā un grupas TERAPIJA
 • Informācija par grupas terapiju meklēt pie aktualitātēm.
 • Individuālās terapijas – uzrunāt personīgi izvēlēto sertificēto mūzikas terapeitu.