IZGLĪTĪBA

 

Maģistra studiju programma

 

Liepājas Universitāte

Studiju programmas direktore: Mirdza Paipare, Mg. music.,Mg. veselības aprūpē  tālr.  29799951, e-pasts: mirdza.paipare@liepu.lv

Iegūstamā kvalifikācija: mākslas terapeita mūzikas terapijā profesionālā kvalifikācija

Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē

Iegūstamais diploms: profesionālais maģistra diploms

Studiju programmas saturs:

speciālā pedagoģija, speciālā, attīstības, sociālā un saskarsmes, mūzikas psiholoģija un mūzikas antropoloģija, mūzikas terapijas vēsture, koncepcijas, iz(no)vērtēšanas tehnikas, metodikas individuālajā un grupu darbā pie dažādām saslimšanām, kas skar neiropediatriju, neiroloģiju, psihiatriju, psihosomatiku, onkoloģiju, neonatoloģiju, audioloģiju; mākslas terapeita mūzikas terapijā praksei nepieciešamo medicīnas pamatu minimuma apgūšana; prakse (26 KRP apjomā) individuālajā un grupu terapijā; mūzikas terapijas zinātnes pamatnostādnes, principi, struktūra, metodoloģija, maģistra darbs

Prasības uzņemšanai: augstākā izglītība

Iestājpārbaudījumi

 • klavierspēle un vokālā improvizācija
 • pārrunas par studiju programmas izvēles motivāciju

Vērtēšanas kritēriji:

 • studiju motivācijas pamatojums
 • saskarsmes pieredze darbā ar bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām

Studiju forma: nepilna laika /neklātienes/

Studiju ilgums: 3 gadi

Budžeta vietas: nav

Maksas vietas: ne mazāk kā 3 vietas

Studiju maksa: 1410,- eiro

Pēc studiju programmas beigšanas absolventam būs iespēja:

 • strādāt par mākslas terapeitu mūzikas terapijā veselības vai sociālā darba institūcijā, vai  izglītības iestādē
 • turpināt studijas doktora studiju programmā Latvijā vai ārzemēs
Rīgas Stradiņa Universitāte
Studiju virziens:  Veselības aprūpe
Maģistra studiju programma akreditēta līdz 
Iegūstamais grāds: Profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē un mākslas terapeita kvalifikācija ar specializāciju vizuāli plastiskās mākslas terapijā vai deju un kustību terapijā, vai mūzikas terapijā, vai drāmas terapijā
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 100/150

Lekciju norises vieta: Rīga

 • Pilna laika studijas
 • 2,5 gadi
 • Pk S, 9.00–19.00
 • 10 budžeta vietas
 • 6 maksas vietas
 • 2 000,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas notiek mūsdienīgā, sakārtotā un atbalstošā vidē, kur vienlīdz augstu tiek vērtēts gan darbs grupās un komandās, gan studentu patstāvīgais darbs. Šīs ir pilna laika studijas, kas ietver 40 stundu darbu nedēļā ar 12-16 kontaktstundām (pamatā piektdienās un sestdienās) un pietiekami apjomīgu darbu patstāvīgi.

Studiju laikā apgūsi medicīnas un veselības zinātņu, psiholoģijas un konsultēšanas, kā arī izvēlētās mākslas terapijas specializācijas kursus, iegūstot zināšanas un prasmes darbam ar dažāda vecuma klientiem vai pacientiem, kuriem ir fiziskas saslimšanas, psihiski traucējumi vai psiholoģiskas grūtības. Apmēram ceturtdaļu no studiju apjoma veido prakse veselības, sociālās aprūpes un izglītības iestādēs. Tā norit visu studiju garumā, nodrošinot iespēju praktizēt iegūtās zināšanas uzreiz pēc to apguves teorētiskajos kursos un panākot, ka attīstās tavas praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas patstāvīgam darbam profesijā multiprofesionālas komandas ietvaros vai privātpraksē. Studijas caurvij tēze par pierādījumos balstītu praksi, kas jāpielieto ikvienam, kurš piedalās ārstniecībā, un pētnieciskais darbs visā studiju laikā, kas noslēdzas ar maģistra darba aizstāvēšanu. Nozīmīga studiju sastāvdaļa ir arī personīgā pieredze, uz savas ādas izmēģinot metodes un tehnikas, kas tiek pielietotas izvēlētajā mākslas terapijas specializācijā, kā arī supervīzijas, kuru laikā studenti gan paši saņem, gan arī sniedz atbalstu, lai sekmētu savu un kolēģu profesionālo izaugsmi.

Studiju metodes

Studiju formas ir lekcijas un nodarbības, semināri un supervīzijas, konsultācijas, kā arī studentu patstāvīgais darbs un prakse ārpus augstskolas. Studijās dominē aktīvās mācību metodes, kas tev ļaus integrēt iegūtās zināšanas ar praktiskām iemaņām: interaktīvās metodes, diskusijas, lomu spēles, simulācijas. Pateicoties RSU tehniskajam nodrošinājumam, docētājiem ir iespēja izmantot multimediju tehnoloģijas, integrējot audio, video un citas informācijas nodošanas formas, kā arī arvien aktīvāk izmantojot e-vides piedāvātās iespējas.

Studiju programmai ir cieša sadarbība ar profesionālajām organizācijām, tādēļ studentiem ir iespējams iesaistīties gan asociāciju darbā, gan piedalīties to organizētajos pasākumos – vasaras skolās, meistarklasēs, semināros.

Studiju norises vietas

Studiju laikā paredzētās piecas prakses tiek organizētas ārpus RSU telpām – veselības, sociālās aprūpes un speciālās izglītības iestādēs.

Pateicoties interesei par mākslas terapeitu pakalpojumiem un to potenciālo nodarbināšanu pēc studiju beigām, šobrīd programmā ir pieejams ap 40 vietām, kurās studenti tiek gaidīti praksē, t.sk. ne tikai Rīgā un Jūrmalā, bet arī Jelgavā, Ogrē, Ikšķilē, Salaspilī, Liepājā, Valmierā, Lielvārdē un citviet, kur sadarbība ar prakses vietām dibināta, balstoties uz studentu lūgumu par viņiem ģeogrāfiski ērtāku prakses vietu nodrošināšanu.

Apgūstamie studiju kursi

Studiju programmas Mākslas terapija raksturojums

Studiju programmas Veselības aprūpe raksturojums

Tālākizglītība

 

tālākizglītības kursi
 •  ZIEMAS SKOLA 2019, 2.FEBRUĀRĪ, PLKST:10:00, ANNIŅMUIŽAS BULVĀRĪ 26A
 • Biedrības “Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība” (LMTAA) gada kopsapulce 2019.gada 2.martā, kas norisināsies Rīgā, Asara ielā 5, 182.telpā

  Darba kārtībā:

  10:00 – 13:00 Seminārs: “Konsultēšanas pamatprincipi darbā ar pāriem” (4 TIP, apstiprināti LĀPPOS), vada sistēmiskais ģimenes terapeits, ārsts Aldis Miglinieks

  Dalības maksa: Līdz 15.februārim Pēc 15.februāra
  Mākslu terapijas profesionālo asociāciju biedriem un mākslu terapijas studentiem EUR 15.00 EUR 20.00
  Citiem interesentiem EUR 20.00 EUR 25.00

  Pieteikšanāssandra.j@inbox.lv

 • Dr.med., prof. Aleksandrs Kopitins (Krievija). “Dzīļu psiholoģijas pieeja mākslas terapijā”. 15. un 16.marts. Vairāk:
 • Eleni Giannouli, Foteini Lukarea (Grieķija). “Mākslas terapija darbā ar pacientiem ar robežstāvokļa personību”. 6. un 7.aprīlī! Vairāk:

   

Sertifikācija

Sertifikācijas eksāmens 01.05.2019. un 30.11.2019.

Kontaktpersonas:

Zanda Lauva, tālr. 26357358

Evija Vilka, tālr. 26374271

E-pasts: MTsertifikacija@gmail.com

 

Sertifikacijas kartiba_2019

 

resertifikācija

Sertifikācijas dokumentu iesniegšanas termiņš

ne vēlāk kā trīs mēnešus 

pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām

Kontaktpersona: Zanda Lauva

E-pasts: MTsertifikacija@gmail.com

Tālr. 26357358

Resertifikacijas kartiba_2019