Latvijas Mūzikas Terapijas Asociācija

Biedrība

Biedrība Latvijas Mūzikas terapijas asociācija (LMta) dibināta 2005. gada 24. novembrī (reģistrēta). Biedrības mērķi: sabiedrības veselības un labklājības veicināšana, apvienojot mūzikas terapeitus un/vai mūzikas terapijas speciālistus Latvijā; organizēt un koordinēt Latvijas mūzikas terapijas asociācijas darbu saistībā ar mūzikas terapijas speciālistu/terapeitu profesijas aizsardzību un popularizēšanu; attīstīt sadarbību ar līdzīgām profesionālajām organizācijām Latvijā un pasaulē.
Biedrība Latvijas Mūzikas terapijas asociācija (reģ. Nr. 40008096147) ir sabiedriska bezpeļņas organizācija, kas apvieno Latvijas mūzikas terapeitus un/vai mūzikas terapijas speciālistus, psihologus, pedagogus, medicīnas darbiniekus, sociālos darbiniekus, māksliniekus un darbojas atbilstoši Latvijas Republikas likumos noteiktajai kārtībai un saskaņā ar šiem statūtiem, tai ir zinātnisks, profesionāls un izglītojošs raksturs.
Biedrība apvieno biedrus un biedru kandidātus. LMta biedri un biedru kandidāti ir arī Eiropas mūzikas terapijas konfederācijas (European Music Therapy Confederation – EMTC) biedri un biedru kandidāti. Par biedriem drīkst būt izglītību ieguvuši mūzikas terapeiti vai mūzikas terapijas speciālisti, bet studējošie u.c. interesenti var būt organizācijas biedru kandidāti. Latvijas Mūzikas terapijas asociācijas mājas lapa ir: www.muzikasterapija.lv

STATŪTI

VALDES SASTĀVS:

Valdes priekšsēdētājs – Jānis Rotšteins

Valdes priekšsēdētāja vietniece – Santa Zaula-Dūmiņa

Valdes loceklis – Līga Enģele

Valdes loceklis – Anita Gžibovska

Valdes loceklis – Ieva Buiķe

GODA BIEDRI:

RAINERS HAUSS 

MIRDZA PAIPARE

Kļūsti par Latvijas Mūzikas terapijas asociācijas biedru –

iepazīsties ar statūtiem, aizpildi iesnieguma veidlapu

VEIDLAPA_IESNIEGUMS

un sūti to uz lmuzta@inbox.lv

BIEDRI
SADARBĪBA

SADARBĪBA

EMTC

European Music Therapy Confederation – EMTC (emtc-eu.com)

LMTAA 

www.maksluterapija.lv

Deju un kustību terapijas asociācija
Vizuālās mākslas terapijas asociācija
Drāmas terapijas asociācija