Latvijas Mūzikas terapijas dibinātāja Latvijā, Latvijas Mūzikas terapijas asociācijas Eksprezidente, Liepājas Universitātes docente, Kora “Lauma” dirigente, sertificēta mākslas terapeite, sertificēta supervizore Mirdza Paipare 24.jūlijā sagaidīja savu skaisto dzimšanas dienu un nedēłas nogalē uz sirsnīgām svinībām aicināju radus un draugus.
Mirdzas sejā bija vērojams liels prieks un gandarījums redzēt sev apkārt pašus tuvākos.
Pašu viesību organizēšanu bija uzńēmusies Mirdzas meita Līga Zvaigzne, kura kā pārsteigumu Mirdzai bija arī uzaicinājusi vairākkārtēju Mirdzas kora sadarbības partneri Matīsu Pavītolu, kurš sagaidīja katru viesi un atraktīvi palīdzēja iesildīt balsi svinībām. Visu svinību laiku Matīss rūpējās par muzikālo pavadījumu un arī izklaidēja viesus ar dažādām atrakcijām. Svinīgās sveikšanas laikā viesi dalījās atmińās par to, kā ir pazīstami ar Mirdzu un vēlēja Mirdzai visu to labāko no sirds.
Arī Latvijas Mūzikas terapijas asociācijas biedru vārdā sveicām Mirdzu un vēlējām nerimstošu energiju, prieku, veselību un mīlestību! Vēl neatklājām, bet ceram, ka jau novembrī Mirdza sańems vēl kādu dāvanu, kuru gatavojam kā pārsteigumu.
Daudz laimes dzimšanas dienā, Mirdza Paipare!

Mirdza Paipare, the founder of Latvian Music Therapy in Latvia, ex-president of the Latvian Music Therapy Association, assistant professor at the University of Liepāja, conductor of the “Lauma” Choir, certified art therapist, certified supervisor, celebrated her beautiful birthday on July 24 and invited relatives and friends to a warm celebration at the end of the week.
Mirdza’s face showed great joy and satisfaction to see the closest people around her.
Mirdza’s daughter Līga Zvaigzne undertook the organization of the party itself, who, as a surprise to Mirdza, also invited Matīss Pavītols, a frequent cooperation partner of Mirdza’s choir, who welcomed each guest and helped to warm up the voice for the celebration. Throughout the celebration, Matis took care of the musical accompaniment and also entertained the guests with various attractions. During the festive welcome, the guests shared memories of how they knew Mirdza and wished Mirdza all the best from the bottom of their hearts.
Also on behalf of the members of the Latvian Music Therapy Association, we congratulated Mirdza and wished him relentless energy, joy, health and love! We haven’t revealed it yet, but we hope that already in November Mirdza will receive another gift, which we are preparing as a surprise.
Happy birthday, Mirdza Paipare!