Latvijas Mūzikas terapijas asociācijas biedre, sertificēta mūzikas terapeite Iveta Škraba vadīja meistarklases un ļāva kaut nedaudz uz mirkli pacientiem sastapties ar mūziku un tās dziedinošos spēku. Mūzikas terapeites ilggadīgā pieredze ļāva katram pacientam sajust sevi, sajust savas emocijas un apzināties savus resursus un saņemt pozitīvu, aizkustinošu un sirdssiltu terapeitisko atbalstu. Kā arī bija iespēja uzzināt par mūzikas terapiju, tās ietekmi, tās spēku.