ANŽELLA PECEVIČA

ANŽELLA PECEVIČA

Maģistra grāds veselības aprūpē, mākslas terapeits mūzikas terapijā.

Telefons: 29681238
E-pasts: anzellla@inbox.lv
Darba vieta: Daugavpils SLP Dienas aprūpes centrs „Iespēju pasaule”.

Daugavpils novada Špoģu vidusskola 2007.g. mūz.skol.

 

Strādā: Pieaugušie un bērni.
Papildus informācija: Iepriekšējā izglītība: Daugavpils Pedagoģijas Institūts (1984.-1988.), kvalifikācija –vidusskolas mūzikas skolotājs.