ARALDA BUŽERE

ARALDA BUŽERE

Maģistra grāds veselības aprūpē, mākslas terapeite mūzikas terapijā.

 

Telefons: 29767598
E-pasts: aralda@inbox.lv
Darba vieta: Liepājas VSIA „Piejūras slimnīca”.
Strādā: Ar bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem stacionāri un ambulatori.

GAT, personības / uzvedības / emocionālie traucējumi, autisms, psihiatriskas saslimšanas (šizofrēnija u.c.).