INDRA IEVIŅA

INDRA IEVIŅA

Maģistra grāds veselības aprūpē, mākslas terapeits mūzikas terapijā.

Telefons:

26559026

E-pasts:

indra.ievina@inbox.lv

Darba vieta:

Gulbene, Līkā iela 21 (privātprakse).

Strādā:

Bērni un pieaugušie individuāli un grupā ar dažādām saslimšanām.