INETA HEINSBERGA

INETA HEINSBERGA

Mg.mus.,Mg.sc.ed., Mg.sc.sal., sertificēta mākslas/mūzikas terapeite. Reliģijas un ētikas skolotājas profesionālā izglītība LU. Pabeigta apmācība (Baltijas POA institūts) psihoterapijā psihoorganiskās analīzes (POA) virzienā. Pabeigta apmācība (RSU) un iegūta sertifikācija supervīzijā.

Telefons

29442320

E-pasts

ineta.heinsberga@inbox.lv

Darba vieta

RSU vieslektore, mūzikas terapeite Valmieras bērnu SOS ciematā, Ogres DAC “Saime”, Salaspils DAC personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Pacientu/klientu grupas

Bērni un pieaugušie ar dažādiem attīstības traucējumiem (autisma spektra traucējumi, BCT, u.c.);  bērni un pieaugušie ar onkoloģiskām saslimšanām, rehabilitācija pēc insulta; pieaugušie krīzes situācijās; personiskās izaugsmes un pašatklāsmes terapija.

Papildus informācija

Vadu individuālu terapeitisku tālākizglītību pieaugušo (arī pensionāru) klavierspēles apguvē. Var būt bez priekšzināšanām. Klavierspēles apguve pieaugušo vecumā paaugstina pašnovērtējumu, attīsta kognitīvās un saskarsmes spējas, palīdz dziļāk izprast un arī vadīt savu emocionālo pasauli. Noder arī rehabilitācijas periodā pēc saslimšanām un/vai citām traumatiskām dzīves krīzēm (zaudējumi attiecībās un/vai profesionālajā pašnovērtējumā, u.c.).

Atceries,- nekad nav par vēlu mainīt traucējošos pagātnes kontraktus, lai rastu saskaņu ar savu dziļāko būtību, piedzīvojot sevi savā vislabākajā variantā!