LĪGA ENĢELE

LĪGA ENĢELE

Maģistra grāds veselības aprūpē, mākslas terapeits mūzikas terapijā.

Telefons: 29486479
E-pasts: liga.engele@liepu.lv
Darba vieta: Liepājas Universitāte, Liepājas Mūzikas terapijas centrs.
Strādā (pieaugušie/bērni/jaunieši, diagnožu grupas, ja ir kādas konkrētas): Individuālas nodarbības ar bērniem, kuriem ir agrīni cerebrāli traucējumi, Dauna sindroms, uzmanības traucējumi, mācīšanās traucējumi, psihiskās attīstības aizture, autisms.