MIRDZA LIEPIŅA

MIRDZA LIEPIŅA

Maģistra grāds veselības aprūpē Sertificēta mākslas terapeite (mūzikas specializācija)

Telefons:

26550114

E-pasts:

mirdzaliepina@gmail.com

Darba vieta:

NRC „Vaivari” mūzikas terapeite

Strādā

Visas vecuma grupas

Mūzikas terapijas grupas, atbalsta grupas, grūtnieču grupas (vai individuāli)

Mūzikas terapija zīdaiņiem

Papildus informācija 

Psiholoģijas bakalaurs
Psihoorganiskās analīzes psihoterapeits
Bāzes izglītība psihodinamiskajā psihoterapijā
Izglītība perinatālajā psiholoģijā un psihoterapijā