MIRDZA PAIPARE

MIRDZA PAIPARE

Mg. veselības aprūpē. Sertificēta mākslas terapeite mūzikas terapijā. Sertificēta supervizore.

Telefons:

29799951

E-pasts:

mirdza.paipare@liepu.lv

Darba vieta:

Mūzikas terapijas centrs Liepājā. Liepājas Universitāte.

Konsultācijas Liepājā, Rīgā.

Strādā:

Ar bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem individuāli un grupā.

BCT, pēc insulta, pēc galvas smadzeņu traumām, veģetatīvā distonija, depresija u.c.

Papildus informācija:

Iespējamas vizītes pie pacienta mājās.

Organizēju un vadu seminārus un praktiskās nodarbības mūzikas terapijā.

Organizēju personības attīstības grupas pieaugušajiem. Vadu supervīzijas.