OLGA BLAUZDE

OLGA BLAUZDE

Maģistra grāds veselības aprūpē, sertificēts mākslas terapeita mūzikas terapijā

Telefons: 29557033
E-pasts: olga.blauzde@gmail.com
Darba vieta: Liepājas Universitāte, MTC (Mūzikas terapijas centrs), Liepāja
Strādā: Strādā ar bērniem un jauniešiem