Sandra Barsineviča

Sandra Barsineviča

Mag.veselības aprūpē; psiholoģijas maģistrs; sertificēta mākslas terapeite mūzikas terapijā, sertificēta supervizore

Telefons

28374480

E-pasts

sandra29@inbox.lv

Darba vieta

Mūzikas terapeite BKUS Gaiļezerā, Rehabilitācijas klīnika;

Privātprakse Rīgā, Miera ielā 15, korpuss 3-2 „Mā telpa” https://www.facebook.com/maatelpa/

Strādā

Mūzikas terapija individuāli un grupā. Bērni un jaunieši. Pieaugušie. Darba pamatvirzieni: komunikācijas, sadarbības prasmju uzlabošana; valodas, izziņas procesu, uzmanības attīstība; paškontroles, pašorganizācijas uzlabošana; motorikas uzlabošana (kustību precizitāte, koordinācija); emociju izpausme, trauksmes mazināšana, radoša pašizpausme.

Papildus informācija

Semināri vecākiem, speciālistiem par mūzikas terapijas iespējām darbā ar bērniem un jauniešiem.

 

Supervīzijas speciālistiem.