SANITA ŠURIŅA

SANITA ŠURIŅA

Profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē un mākslas terapeita profesionālā kvalifikācija ar specializāciju mūzikas terapijā (2015)

Telefons:

2645613526456135

E-pasts:

sanita.surina@inbox.lv

Darba vieta:

Pāvula Jurjāna mūzikas skola

Klientu/pacientu grupas:

Ar bērniem individuāli un grupās ar dažādiem attīstības traucējumiem: autiskā spectra traucējumiem, Dauna sindromu, valodas attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, uzmanības deficīta sindromu, emocionāliem uzvedības traucējumiem, astmu, bērnu cerebrālās triekas sekām.

Papildus informācija:

Iespējamas mājas vizītes (pacientiem pēc insulta).