PUBLIKĀCIJAS
 1. Lūse L. Kur beidzas vārdi, tur sākas mūzika // Rīta Ekspresis. 1999. g. 1. aprīlis.
  2. Ramma Z. Terapija bērniem ar īpašām vajadzībām // Mans mazais. 2003. – Nr. 3.
  3. Peipiņš O. Mūzikas terapija // Psiholoģijas Pasaule. 2003. – Nr. 3.
  4. Enģele L. 1. Starptautiskā Mūzikas terapijas konference Latvijā // Psiholoģijas Pasaule. 2005. – Nr. 7.
  5. Liepiņa I. Izbungot sirdspukstus jeb Mūzikas terapija // Kultūras forums, 2005. g. 29. jūlijs – 5. augusts.
  6. Pujēna S. Haralds mācās dzirdēt // Diena. 2005. g. 5. janvāris.
  7. Driķe N. Prieks un dusmas bungu skaņās // 2005. g. 2. decembrī.
  8. Pujēna S. Laiks mūzikas dziedinošajam spēkam //Latvijas Avīze. 2005. g. 27. jūnijs.
  9. Driķe N. Mūzikas burvība kā zāles // Diena, 2006. g. 16. maijs.
 1. Ezera D. Mūzika var arī ārstēt // Sieviete, 2006. Nr. 1.
  11. Dreimane I. Mūzikas terapijas “misionārs” // Kursas Laiks. 2007. g. 28. jūnijs
 2. Paipare M. Mūzikas terapija. Biznesa psiholoģija. /Nr.17/Aprīlis-maijs, 2009.- 66.-67. lpp.
 3. Ilvasa S. Mūzikas terapijas pozitīvā ietekme insulta pacientiem. Siguldas avīze. jūlijs Nr.7, 10.-11.lpp.

14.Paipare M.The Therapist-Patient Relationships in Music Therapy// Collection of Scientific Papers 2009.Riga: RSU, 2010, pp.198-202

15.Paipare M. Music therapy in Latvia. imagine: Early Childhood Music Therapy Online Magazine | ISSN 2153-7879 www.imagine.musictherapy.biz

 16.Paipare, M. Music Therapy education and Regulation in Latvia.  / Socialinis Ugdymas  , 2011, Nr. 18(29), p 9-14, Database: SocINDEX with Full Text, EBSCO, ISSN 1392-9569