Pēc (pār)akreditācijas Liepājas Universitātē notiks uzņemšana studiju programmā “Mākslas  terapija” –  neklātienes studijās (3 gadi) 
PROGRAMMA SAGATAVOS MĀKSLAS TERAPEITUS ar specializāciju mūzikas terapijā, iegūstot profesionālo maģistra grādu veselības aprūpē.Programma sastāv no 8 moduļiem, kuri ietver psiholoģiju (speciālās pedagoģijas, klīniskā, neiropsiholoģija), profesionālā darbība mākslu terapijā, IT, uzņēmējdarbība, ētiskie un tiesiskie pamati, terapeitiskās attiecības, darbs ar dažādām pacientu/klientu grupām u.c.),Izpētes un novērtēšanas tehnikas mākslu terapijā (Komunikācija un refleksija (terapeitiskā komunikācija individuāli un grupā, supervīzija, profesionālā attīstība u.c.)Medicīna (rehabilitācija, psihosomatiskā medicīna. psihiatrija un psihofarmakoloģija u.c.)Mākslas terapija un pašpieredze (improvizācija, metodikas u.c.)Prakse  ( Individuāli un grupā, bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem u.c.)
Zinātniskā darbība un noslēguma pārbaudījumi ( Kvalifikācijas eksāmens, maģistra darbs)Uzmanību: mainīti uzņemšanas noteikumi!Prasības, kas noteiktas, uzsākot studiju programmas apguvi – augstākā izglītība – bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība sekojošās tematiskajās jomās: – mākslas, humanitārās zinātnes, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, sociālā labklājība, pedagogu izglītība un izglītības zinātnes (uzrādot dokumentu, kas apliecina sekojošu studiju kursu apguvi: Anatomija (vismaz 1 KP apjomā, Normālā fizioloģija un neirofizioloģija (vismaz 1 KP apjomā), Bioloģija un ģenētika (vismaz 1 KP apjomā), – veselības aprūpe, veselības zinātne)LiepU ir izveidoti sagatavošanas kursi:Info LiepU MIN mājas lapā skati šeit:
https://min.liepu.lv/lv/aktualitates/piedavajam-sagatavosanas-kursus-reflektantiem-prof/
Der arī citās universitātēs apgūtie ( sagatavošanas) kursi medicīnā vai medicīniskā izglītība.Iestājpārbaudījumi: klavieru un vokālā improvizācija, motivācijas saruna. Vēlama iepriekšēja pieredze mākslas terapijā.Nāc studēt Liepājas Universitātē!e pasts: mirdza.paipare@liepu.lv)