MŪZIKAS TERAPIJA

Kas ir mūzikas terapija?

Kas ir mūzikas terapija?

 •  Mūzikas terapija ir mūzikas zinātnisks pielietojums terapeitiskiem mērķiem, mūzikas un tās izteiksmes līdzekļu (skaņas, ritma, melodijas un harmonijas, dinamikas u.c.) izmantošana mūzikas terapeita, klienta/pacienta individuālajā vai grupas attiecību procesā, ar mērķi veicināt un sekmēt komunikāciju un attiecības, mācīšanos un izziņu, mobilizēšanos, izteiksmi un organizāciju jeb fizisko, garīgo un sociālo veselību, tādējādi veicinot indivīda potenciālu attīstību un/vai atjaunotu viņa funkcijas un sasniegtu labāku dzīves kvalitāti.

Ir pasīvā (receptīvā) un aktīvā (radošā) mūzikas terapija. Pasīvās mūzikas terapijas laikā pacientam mūzika tiek atskaņota, aktīvajā mūzikas terapijā viņš dzied un muzicē pats vai/un kopā ar terapeitu. Visbiežāk lietotās mūzikas terapijas tehnikas ir speciālas, pacienta/klienta diagnozei vai vajadzībām piemērotas:

 • mūzikas klausīšanās,
 • vokālas un instrumentālas improvizācijas,
 • kustības.

Teorētiskais pamats

Praksē nav vienas mūzikas terapijas, bet, ka šis jēdziens praktiski nozīmē summāru dažādu mūzikas terapijas koncepciju apvienojumu (Kaseles tēzes, 1998, 2.tēze).

Mūzikas terapijas teorētiskais pamatojums meklējams dzīļu psiholoģijā, mācību, rīcības un uzvedības teorijās, humānistiskajā psiholoģijā, mūzikas zinātnē, biomedicīnā un neirozinātnēs. Tā, piemēram, dažādie mūzikas terapijas virzieni attiecināmi vienam vai citam zinātniskam pamatojumam. Radošā P.Nordofa un K. Robins mūzikas terapija savu pamatojumu balsta uz humānisma, mūzikas zinātnes, biomedicīnas zinātniski teorētiskajiem pamatiem. Analītiskā, Integratīvā/Geštaltterapeitiskā, Morfoloģiskā mūzikas terapijas savukārt balstās uz dzīļu psiholoģiju. Ģ Orfas, Antropozofā, A.Tomatis, Regulatīvā mūzikas terapijas savu  pamatojumu rod gan mūzikas zinātnē, gan kognitīvi biheiviorālajā mācību, rīcības un uzvedības teorijās.

Mūzikas terapijas metodes tiek pielietotas veselības aprūpē pie dažādiem fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem un saslimšanām gan bērniem, gan pieaugušajiem, sekmīgi papildinot klasiskās medicīnas ārstēšanas formas.

Mūzikas terapijā specifiskie mērķi var būt attiecināmi uz klienta/ pacienta saslimšanas aktuālajām jomām:

fiziskajā – lielās un smalkmotorikas kustību attīstība, rokas/acu koordinācijas, organizētu ritmisku kustību, galvas kustības u.c. attīstība;

komunikatīvajā – klausīšanās spēju, apzinātas dzirdes attīstība, vokālas verbalizācijas attīstība, valodas sapratnes, artikulācijas, imitācijas un žestu sapratnes veicināšana un attīstība;

sociālajā – attiecību, mijattiecību ar terapeitu, personālu un citiem pacientiem sapratne, prasmju dot un ņemt, uzklausīt, neapjukt u.c. izpratne, attīstīt spēles iemaņas, patstāvības sajūtu, motivāciju;

emocionālajā – mazināt agresiju, bailes, trauksmi, obsesīvu uzvedību, antisociālus ieradumus, attīstīt emocionālas jūtu izpausmes un to kontroli.

Līdztekus specifiskajiem mērķiem arī tādi kā:

–          pastiprināt klienta/ pacienta balss izmantošanas iespējas;

–          stimulēt valodas attīstību un runas  motorās koordinācijas spējas;

–          attīstīt darbošanās – gaidīšanas (turn – taking) spējas;

–          muzicējot kopā, veidot dialogus;

–          attīstīt ķermeņa un identitātes apzināšanos;

–          attīstīt fantāzijas izmantošanu domāšanā un muzicēšanā;

–          veidot mūzikas terapijas struktūru, kurā klients/ pacients var pieredzēt un izpaust dažādas emocijas utt.

 

Mūzikas terapija var palīdzēt ikvienam, kam nepieciešama garīgās un/vai fiziskās veselības uzlabošana. Mūzikas objektīvā un subjektīvā iedarbība uz cilvēka ķermeni un psihi dod iespēju mūziku izmantot visdažādāko slimību terapeitiskā ārstēšanā vai kā papildterapiju līdzās citām organisku slimību ārstēšanā. Mūzikas terapija palīdzēs fiziskas un garīgas invaliditātes, attīstības un uzvedības traucējumu, kā arī smadzeņu bojājumu, neirožu, psihožu, arī runas attīstības traucējumu un dzirdes bojājumu gadījumos.

Mūzikas terapijas laikā norisinās specifiskas muzikāli – terapeitiskas aktivitātes starp klientu/pacientu un terapeitu. Klientam/pacientam piemērotas mūzikas terapijas metodes pielietojums palīdz risināt dažādas fiziskas un emocionālas problēmas, piemēram, mazināt trauksmi, nervozitāti, hroniskas sāpes, sirdsdarbības, miega, ēšanas traucējumus, depresiju, nomāktību u.c.

Mūzikas terapija lieliski palīdz atgūties pēc dažādām fiziskām vai psihiskām traumām, ķirurģiskām operācijām, insulta sekām, kā arī vēža slimniekiem pirms un pēc operācijām, ķīmijterapijām.

Bērniem mūzikas terapija palīdzēs pie uzvedības, koncentrēšanās spēju traucējumiem, piemēram, hiperaktīvi bērni vai bērni ar autisma pazīmēm, emocionāli nestabili, agresīvi vai depresīvi bērni ar mūzikas terapijas palīdzību iemācās sevi izpaust sociāli adekvātā veidā, vairs nenodarot pāri sev un citiem.

Ar mūzikas terapijas palīdzību iespējams uzlabot dzīves kvalitāti bērniem ar dažādiem cerebrāliem traucējumiem. Mūzikas terapija stimulē valodas attīstību, dialogu veidošanu un motoriskās koordinācijas spējas, veicina ātrāku fizisko un psihisko attīstību priekšlaikus dzimušiem bērniem, uzlabo komunikācijas spējas un attīstīta ķermeņa un identitātes apzināšanos bērniem autisma un Dauna sindroma gadījumā.

Mūzikas terapija ļoti labi palīdz adaptēties jaunajā skaņu vidē pēc kohleārā implanta (dzirdes aparāta) ievietošanas. Ar īpaši izstrādātām metodēm mūzikas terapeiti palīdz daudz ātrāk implanta radīto trokšņu vidē saklausīt, no kuras puses nāk skaņa, izšķirt skaņu dažādās frekvences, atšķirt to tembru daudzveidību.

Arī pie dažādām ādas slimībām un alerģijas izpausmēm, kuru iemesls varētu būt psiholoģiski faktori, it īpaši astmas gadījumā, pēc vairākām mūzikas terapijas  sesijām simptomi mazinās vai pat izzūd.

Pieaugušajiem, kuriem nav izteiktu veselības traucējumu, bet ir vēlme vairāk izzināt un saprast sevi, mūzikas terapijas pieredze gan individuāli, gan grupā dod fantastisku iespēju atklāt sevī neredzēto, nedzirdēto, vēl neizzināto, un izlaist brīvībā sakrājušos neaptvertos talantus, spējas, emocijas un dvēseles spēku!

Kas ir mākslas terapeits mūzikas terapijā?
Mūzikas terapija Latvijā

Sākot no 1998. gada Liepājas Pedagoģijas akadēmijā tika organizēti ikgadēji kursi mūzikas terapijā interesentiem. Tos vadīja Dr. rer. Medic Reiners Hauss no Vācijas Vitenes Herdeckes Universitātes Datelnas bērnu un jauniešu klīniskās slimnīcas mūzikas terapeits.
2000. gada 4. jūlijā tika dibināts Mūzikas terapijas fonds.

2003. gadā Liepājas Pedagoģijas akadēmijā bija licencēta un tika realizēta otrā līmeņa profesionālā studiju programmas mūzikas terapijā. 2006. gadā šī programma tika akreditēta.

2005. gada augustā tika atklāts 1. Mūzikas terapijas centrs (MTC) Latvijā, Liepājā, pateicoties vācu sabiedrības „Aktion Mensch” finansiālajam atbalstam.

Šobrīd MTC ir arī Daugavpilī, bet 2007. gadā ar vācu sabiedrības „Aktion Mensch” atbalstu tiks veidots mūzikas terapeitu prakses vietu tīklojums mūsu valstī (Vaiņode, Dobele, Jelgava, Aizvīķi, Jūrmala, Skrīveri).

No 2004. gada 4. jūlija ir dibināts Latvijas Mūzikas terapijas fonds – vēlāk profesionāla asociācija LMta ir  Eiropas Mūzikas terapijas konfederācijas (EMTC) reģistrā. Var skatīt : http://www.emtc-eu.com

2005. gadā tika nodibināta biedrība Latvijas Mūzikas terapijas asociācija(LMta). Šobrīd LMta ir 50 biedri un biedru kandidāti.

Kopš 2009. gada Liepājas Universitātē (LiepU)  ir iespēja studēt programmā „Mūzikas terapija” un iegūt Profesionālo maģistru veselības aprūpē ar kvalifikāciju mākslas terapeits mūzikas terapijā. 

LiepU studiju programmā vadījuši  vieslekcijas un profesionālās meistardarbnīcas izcili sava aroda meistari: prof. J.Moreno (ASV), T. Vigrams/T.Wigram/ (Dānija/Lielbritānija), M.Noekere- Ribaupjēre /M.Noeker-Ribaupierre/(Vācija), H.Fauša- Flistere / H. Fausch-Flister/(Šveice), P.Hoffmans/ P.Hoffmann/ (Vācija), J. Erkkila, E.Ala-Ruona (Somija), R. Neuheusela/ R. Neuheusel/ ( Vācija). V.Aleksiene (Lietuva), I.Volframa ( I.Wolfram/ ( Vācija), T.Timmermann ( Vācija, H.U.Šchmidt ( Vācija), I. Kandert ( Vācija), I.Gutāne- Siener ( Austrija).

Kopš 2006. gada mūzikas terapiju ir iespējams studēt arī Rīgas Stradiņa universitātē profesionālās maģistrantūras studiju programmā veselības aprūpē „Mākslas terapija” kā vienu no specializācijām. Šajā studiju programmā pilna laika klātienē uzņem reflektantus, kuri ir ieguvuši bakalaura grādu vai kvalifikācijas diplomu valsts akreditētā studiju programmā sociālās un cilvēkrīcības vai veselības aprūpē un sociālajā labklājībā vai pedagogu izglītībā un izglītības zinātnēs  vai mākslā. RSU šīs specializācijas realizācijā sadarbojas ar LiepU, kur ir akreditēta otrā līmeņa profesionālā maģistru studiju programma “Mūzikas terapija”.

2005.gadā 11.jūnijā notika 1.Starptautiskā mūzikas terapijas konference Latvijā, Liepājā.

Kopš mūzikas terapijas ienākšanas Latvijā līdz 2017.gadam Latvijas Mūzikas terapijas asociāciju vadījusi priekšsēdētāja Mirdza Paipare. Kopš 2017.gada februāra par Latvijas mūzikas terapijas asociācijas valdes priekšsēdētāju kļuva Jānis Rotšteins.

2018.gadā notika 1.Baltijas valstu mūzikas terapeitu nometne Ērgļos, kuru vadīja Jackie Robarts (Anglija).

2019.gadā 27.-29. septembrī notika 2.Baltijas valstu mūzikas terapeitu nometne Bauskā, kuru vadīja Rosie Axon (Anglija).

2020.gada martā COVID-19 pandēmijas izplatības rezutātā aizsākās jauna pieredze mūzikas terapeitiem Latvijā – attālinātās mūzikas terapijas. Ar idejām un reāli piemērotām metodēm un tehnikām pieredzē dalījās: sertificēts mūzikas terapeits Jānis Rotšteins, sertificēta mūzikas terapeite Iveta Škraba, sertificēta mūzikas terapeite  Inga Bērziņa un  mūzikas terapeite Liene Ventere.  Tika organizēti 4 vebināru cikli par dažādām tēmām darbam attālināti.

Pandēmija ieviesa jaunas prasības, kas saistās ar lielu piesardzību un distancēšanos. Mūzikas terapeitu ikdiena saistās ar sejas masku velkāšanu valsts iestādēs, tāpat arī pacienti ierodās klātienē ar sejas maskām. Pēc katras sesijas tiek ievērota pastiprināta dzinfekcija un telpu  vēdināšana. Šis laiks nav viegls nedz mūzikas terapeitiem, nedz kolēģiem un arī nedz pacientiem. Tomēr neskatoties uz pandēmiju, mūzikas terapija ir plaši pieprasīta, un pacienti/klienti alkst pēc terapeitiskā atbalsta visā valstī.

Mūzikas terapeiti supervīzijas saņem attālināti gan individuāli, gan grupās. Jauna tendence ir attālinātās supervīzijas, jo ir gana ērtas un cilvēki apzinās, ka šādi tiek ietaupīti resursi (ceła izdevumi, autostāvvietu izmaksas un laiks).

20.02.2021. Latvijas Mūzikas terapijas asociācija sadarbībā ar Mūzikas terapijas asociāciju Chiltern (Anglija) organizēja vebināru/praktisku apmācību par grupu mūzikas terapijas vadīšanu attālināti. Šajā vebinārā interesi izrādīja arī Lietuvas mūzikas terapeiti un studenti.

2020./2021.gads tiek veidots profesijas standarts. Aktīvi tiek piesaistīti augstskolu (RSU un LiepU) mācībspēki un asociācija.

Mūzikas terapeitiem tālākizglītība 2021.gadā tiek nodrošināta attālināti. Visi mūzikas terapeiti alkst satikties klātienē. Tomēr Latvijas Mūzikas terapijas asociācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Rotšteins ar ideju un iniciatīvu veicināt neatsvešināšanos starp draudzīgo mūzikas terapeitu saimi, veidoja interaktīvu tikšanās reizi “Saruna pie tējas”. Uz sarunu reizi mēnesī tiek aicināts kāds cienījams mūzikas terapeits. Šīs sarunas vadīja sertificēta mūzikas terapeite Inga Bērzińa. 19.martā uz sarunu tiek aicināta Mirdza Paipare.

14.04.2021. Vebinārs “Lielās un sīkās motorikas un gaitas trenēšana neiroloģijas pacientiem mūzikas terapijā”. Semināru vadīja Dr.Stefan Mainka (Vācija).

20.04.2021. Saruna pie tējas kopā ar Olgu Blauzdi.

18.05.2021. Saruna pie tējas kopā ar Araldu Bužeri.

15.06.2021. Saruna pie tējas kopā ar Sandru Barsineviču.

2021.gada jūnijā par terapeita personību mūzikas terapeitus izglītoja  Indulis Paičs.

2021.gada jūlijs. Valstī noteiktās normas nedaudz mazinās un ir cerība tikties gan klātienē, gan interneta  vidē Latvijas Mūzikas terapijas asociācijas un Liepājas Universitātes kopīgi organizētajā konferencē.

2.Starptautiskā mūzikas terapijas konference, simpozijs, meistarklase Liepājā “ĢIMENE, BĒRNI, MŪZIKAS TERAPIJA STARPDISCIPLINĀRĀ PIEEJA” NORISINĀSIES  2021.GADĀ 30.-31.jūlijs.

22.06.2021.PASAULES NIERU VĒŽU PACIENTU DIENA. Latvijas Mūzikas terapijas asociācijas biedre, sertificēta mūzikas terapeite Iveta Škraba vadīja meistarklases un ļāva kaut nedaudz uz mirkli pacientiem sastapties ar mūziku un tās dziedinošos spēku. Mūzikas terapeites ilggadīgā pieredze ļāva katram pacientam sajust sevi, sajust savas emocijas un apzināties savus resursus un saņemt pozitīvu, aizkustinošu un sirdssiltu terapeitisko atbalstu. Kā arī bija iespēja uzzināt par mūzikas terapiju, tās ietekmi, tās spēku.

21.09.2021. Saruna pie tējas kopā ar Janu Duhovsku.

19.10.2021. Saruna pie tējas kopā ar Inetu Heinsbergu.

1.11.2021. Seminārs “Mūzikas terapija pirmsskolas vecuma bērniem”. Semināru vada mūzikas terapeite Līga Taube.

15.11.2021. Eiropas Mūzikas terapijas diena. Saruna pie apaļā galda, kuru vadīja Inga Bērziņa. Piedalījās diskusijā Latvijā nozīmīgi mūzikas terapeiti ( Mirdza Paipare, Jana Duhovska, Jānis Rotšteins, Iveta Škraba, Dace Stieģele, Ineta Heinsberga, Mirdza Liepiņa, Sandra Barsineviča, Santa Zaula-Dūmiņa, Evija Rolle-Kupliņa, Grieta Pīrāga.

16.11.2021. Saruna pie tējas kopā ar Keitiju Rotu.

19.11.2021. Pirmo reizi pēc Jāņa Rotšteina iniciatīvas tiek aizsākta jauna tradīcija, kas veicinās mūzikas terapeitu novērtējumu un atzinības rakstu saņemšanu trijās nominācijās. Nominantus uz nominācijām izvirzīja paši mūzikas terapijas asociācijas biedri. Šajā gadā nominācija “Gada mūzikas terapeits”ieguva Mirdza Paipare, “Mūzikas terapeits – praktiķis” – Līga Enģele, “Mūzikas terapeits – popularizētājs” – Inga Bērziņa. Atzinības rakstu un dāvanu (sponsoru sagatavotas) pasniegšana notika Liepājā, Jāņa Čakstes laukumā.

14.12.2021. Saruna pie tējas kopā ar Līgu Enģeli.

11.01.2022. Saruna pie tējas kopā ar Ivetu Škrabu.

8.02.2022. Saruna pie tējas kopā ar Mirdzu Liepiņu.

24.02.2022. Pasauli pāršalca ziņas par Krievijas iebrukumu Ukrainā. Arī mūzikas terapeiti sāka apzināt resursus un iespējas iegūt papildus zināšanas darbam ar kara bēgļiem. Sadarbībā ar Lietuvas kolēģiem un profesori Vilmanti Aleksieni mūzikas terapeiti tikās seminārā, kuru vadīja Ālborgas Universitātes  Dr.Boette Daniels Beck.

29.03.2022. Inga Bērziņa izvirzīja iniciatīvu veidot specizlaidumu “Kad karš liek atstāt mājas”, kur uz sarunu tikai aicinātas Keitija Rota, Ineta Heinsberga, Santa Sebre, Evija Rolle-Kupliņa un pārējie kolēģi, kuri varēja dalīties ar savu pieredzi un ieteikumiem darbam ar kara bēgļiem.

12.04.2022. Saruna pie tējas kopā ar Inesi Paiču.

p

Kādos gadījumos vērsties pie mūzikas terapeita?

Apkopojums veikts pēc Vācijas mūzikas terapeitu apvienības un Eiropas mūzikas terapijas konfederācijas (European Music Therapy Confederation, EMTC) izstrādātiem principiem.

1. Neiropediatrija.

 • Attīstības aizkavēšanās traucējumi (F83, F82)
 • Agrīni cerebrāli traucējumi (G80-G83)
 • Hemi-, para- un tetraplēģija (G82)
 • Runas un motoriskie traucējumi pēc triekas (G 83.9)
 • Hiperkinētiskais sindroms (F90.0)
 • Neiromuskulāras saslimšanas (G70-G73)
 • Autisms (F84.0)

2. Pedaudioloģija.

 • Vājdzirdība
 • Skaņas vadīšanas vājdzirdība (H90.2)
 • Skaņas uztveres vājdzirdība (H90.5)
 • Skaņas apstrādes traucējumi, receptīvi un ekspresīvi runas traucējumi    (F80.1, F80.2)
 • Runas attīstības aiskavēšanās. Runas traucējumi (R.47.8)
 • Rehabilitācija pēc kohleārā implanta operācijas

3. Onkoloģija.

 • Leikēmija un citas onkoloģiskas saslimšanas (C20-C95)

4. Neonatoloģija

 • Priekšlaicīga dzimšana (P07)
 • Respiratoras pielāgošanās traucējumi (P22)

5. Psihosomatiskas slimības.

 • Astma (F45.3)
 • Anoreksija (F50.0)
 • Bulīmija (F50.4)
 • Gremošanas orgānu saslimšanas (F45.8)
 • Vēdera sāpes (F45.3)
 • Enurēze (F98.0)

6. Psihiatrija.

 • Psihiskās attīstības aizture
 • Depresija (F32)
 • Eksogēnās un endogēnās psihozes (F25.9, F30-39)
 • Fobijas (F40, F41)
Tehnoloģijas