Šā gada 1. decembrī pulksten 13.30

Liepājas Universitātes

Mūzikas terapijas centrā (121. telpa)

notiks zinātniskā rakstu krājuma

“Mūzikas terapija I: pētniecība, pieredze, prakse” atvēršana!

  1. gadā iznāca pirmais zinātnisko rakstu krājums “Mūzikas terapija: izglītība, pētniecība, pieredze, prakse”. Jaunais rakstu krājumsir jau otrais no vienotās sērijas. Cerams, ka tam būs turpinājums, jo mūzikas terapeita profesija nebeidzas tikai ar diploma saņemšanu, bet gan pilnveidojot savu praksi un iepazīstot citu kolēģu pieredzi.

Mūzikas terapija arvien vairāk atpazīstama izglītības, veselības un sociālās aprūpes vidē. Rakstu krājums veltīts mūzikas terapijai kā vienai no mākslas terapijas specializācijām.

Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes docente Mirdza Paipare skaidro: “Zinātniskais rakstu krājums “Mūzikas terapija I: pētniecība, pieredze, prakse” tapis, sadarbojoties ar kolēģiem un jaunajiem mūzikas terapeitiem Latvijā. Krājumā ievietoti pētījumi, kas veikti maģistra darbos mūzikas terapijā, kā arī apkopota pieredze un praksē balstīti pētījumi mūzikas terapijā. Krājums izmantojams kā labs metodiskais materiāls mākslas/mūzikas terapijas maģistrantu studijās, tālākizglītībā, praksē un pieredzes bagātināšanā. Krājuma saturs var būt saistošs arī veselības un sociālās aprūpes jomas profesionāļiem, kā arī citiem speciālistiem, kuri strādā ar līdzīgiem klientiem/pacientiem un savā darbā ir saistīti ar tālākizglītības nepieciešamību un iespējām.”

Krājumu recenzējuši: sertificēta mākslas terapeite (vizuāli plastiskā māksla), supervizore, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas asociētā profesore, programmas „Vadības psiholoģija un supervīzija” zinātniskā vadītāja Maija Zakriževska, sertificēta mākslas terapeite (deju un kustību terapija), supervizore, psiholoģe un fizioloģe, Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore, Komunikāciju fakultātes Socioloģijas un psiholoģijas katedras vadītāja Sandra Mihailova, Viļņas Izglītības universitātes un Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmijas asociētā profesore, Lietuvas Mūzikas terapijas asociācijas vadītāja, mūzikas terapeite un supervizore Vilmante Aleksiene. Krājuma literārā redaktore ­ –  Ineta Stadgale, tehniskā redaktore Ginta Cukura-Šneidera, vāka noformējuma mākslinieks Uldis Baltutis.

Uz zinātnisko rakstu krājuma “Mūzikas terapija I:pētniecība, pieredze, prakse” atklāšanu aicināti visi interesenti!