Eiropas MŪzikas terapijas konfederācija

EMTC valde 2011.gadā Vīnē

Eiropas mūzikas terapijas konfederācija tika dibināta 1990. gadā kā forums, lai apvienotu mūzikas terapeitus Eiropā. Tā ir profesionālo mūzikas terapijas asociāciju apvienība Eiropā, kas koordinē sadarbību un profesionālu darbību starp dalībvalstīm. Organizācijas misija ir respektēt visaptverošu kopēju saprašanos un sadarbību starp  dažādu valstu mūzikas terapeitiem Eiropā, neskatoties uz to, ka katrā valstī var būt atšķirīga teorētiskā bāze un mūzikas terapijā pielietotās metodes.

Kopš 2004. gada Eiropas mūzikas terapijas konfederācijai ir īpašs status Eiropā, tā reģistrēta kā profesionāla, daudznacionāla organizācija, kurai ir sava misija, statūti biedru reģistrs, ētikas kodekss. Organizāciju vada Valde, kura sastāv no prezidenta, ģenerālsekretāra/es un trīs viceprezidentiem, kas pārstāv Eiropas ziemeļu, dienvidu un vidus reģionus. Valde no 2005. līdz 2010. gadam bija sekojoša: Prof Dr. Jos De Backer (prezidents), Dr. Monika Nöcker-Ribaupierre (ģenerālsekretāre), Dr Julie Sutton (mantzine), Jaakko Erkkila ( Ziemeļvalstu viceprezidents), Ilse Volfram (Viduseiropas viceprezidente), Heidi Fauša (Fausch) – Eiropas dienvidreģiona viceprezidente.Kopš 2010.gada ir ievēlēta jauna konfederācijas valde: Dr.Hanne Mette Ridder no Dānijas (prezidente), Dr. Adrienne Lerner no Francijas (ģenerālsekretāre), bet mantzinis ir Ferdinando Suvini no Itālijas. Latvija iekļaujas Eiropas ziemeļvalstu apvienībā, ko tagad vada Norvēģijas pārstāve Kerstin Dyblie Erdal, kur ir līdzās Lietuvai, Igaunijai, Somijai, Zviedrijai, Norvēģijai, Dānijai un Islandei. Katru dalības valsti šajā organizācijā pārstāv viens savas valsts ievēlēts pārstāvis. Parasti šis pārstāvis ir savas zemes mūzikas terapijas profesionālās asociācijas vadītājs. Valstis, kurās ir vairākas profesionālās asociācijas (Vācija, Itālija, Spānija u.c.) arī izvirza tikai vienu pārstāvi. Šobrīd EMTC apvieno 25 Eiropas valstu mūzikas terapeitus no 38 profesionālām asociācijām. Šo valstu līderi sastāda Eiropas mūzikas terapijas konfederācijas ģenerālo asambleju. Latvijas mūzikas terapijas asociācija šajā organizācijā ir kopš 2005. gada un viņu pārstāv asociācijas valdes priekšsēdētāja Mirdza Paipare.
Vienu reizi trijos gados tiek organizēts Eiropas Mūzikas terapijas kongress ( 2004. gadā tas notika – Somijā, bet 2007. – Nīderlandē, 2010. – Spānijā, 2013. – Norvēģijā).  Kongresos Somijā un Nīderlandē tika  arī pārstāvēta Latvijas mūzikas terapija gan ar stenda, gan zinātnisko referātu.
Pašlaik organizācijas mērķis ir darbs pie vienota Eiropas pētniecības reģistra datu bāzes izveides (European Research Register (ERR) un vienota Eiropas Mūzikas terapeitu reģistra (European Music Therapy Register (EMTR), kurā tiks reģistrēti visi EMTC akceptētie akreditētie studiju programmu absolventi un praktizējošie mūzikas terapeiti un supervīzori. EMTC mājas lapas adrese: www. emtc-eu.com

EMTC Ģenerālā Asambleja Vīnē 2011.gada maijā

EMTC Ģenerālā asambleja 2007.g 7. Eiropas Mūzikas terapeitu kongresā Eindhovenā.