Vairāk info:

https://lmuzta.liepu.lv/lv/program

Pieteikšanās:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Y2byzpJ7_0ilWzbuiQSNdZlfWPZgk5FIlXs13XfOLllUOE8yS1hDM041R0taUENCQTdYMTlUTlI2Ty4u

Konferences norises vieta

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, Latvija

Konferences darba valodas

Latviešu un angļu (sekciju sēdēs – latviešu, angļu – sinhrons tulkojums)

Sinhronā tulkojuma nodrošināšanai iespējams izmantot personīgo portatīvo datoru un austiņas

Pieteikšanās konferencei

Konferencei lūdzu reģistrēties līdz 2021. gada 23. jūlijam.

Konferences tematika   

  • Mūzikas terapija Latvijā: Latvijas Mūzikas terapijas asociācijai 15 gadi
  • SIMPOZIJS: ĢIMENE, BĒRNI: MŪZIKAS TERAPIJA
  • MEISTARKLASES

Konferences norise

Konference notiks klātienē un/vai attālināti, izmantojot ZOOM platformu.

Konference klātienē tiks organizēta atbilstoši valstī noteiktajiem COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem.

Informāciju par pieslēgšanās iespējām ZOOM platformai tiks izsūtīta dalībniekiem dienu pirms konferences.

Dalībniekiem pēc konferences tiks nodrošināta iespēja noskatīties meistarklašu ierakstus.

Dalības maksa

Dalības maksa jāpārskaita ne vēlāk kā līdz 2021. gada 26. jūlijam.

  • Konferences dalības maksa: maksājot līdz 15. jūlijam – 30 EUR (par vienu dienu), pēc 15. jūlija – 40 EUR (par vienu dienu)
  • LiepU un RSU studentiem dalība konferencē: maksājot līdz 15. jūlijam – 25 EUR (par vienu dienu), pēc 15. jūlija – 30 EUR (par vienu dienu)
  • Konferences referentiem dalība: bez maksas

Rekvizīti

Liepājas Universitāte
PVN reģ.Nr.: LV90000036859
Banka: Valsts kase
Swift kods: TRELLV22
Norēķina konts: LV45TREL9150190000000


Maksājuma mērķis: 21490 dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods, dalības maksa konferencē “Ģimene, bērni, mūzikas terapija: starpdisciplināra pieeja”

Kontaktinformācija

Konferences organizācijas komitejas
priekšsēdētāja Mirdza Paipare
e-pasts: mirdzapaipare@gmail.com