Amerikas Mūzikas terapijas asociācijas tiešsaistes žurnālā imagine.magazine publicēts Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes lektores, sertificētas mūzikas terapeites Līgas Enģeles ziņojums par Latviju, par to, kā tiek organizēts mūzikas terapijas process maziem bērniem mūsu valstī, kā arī video, kurā L.Enģele strādā ar Viljamsa sindroma pacientu Liepājas Mūzikas terapijas centrā.

Šī gadaImagine 2020 izdevumā Color of Us: Early Childhood Music Therapy Around the World apkopoti 80 autoru ziņojumi no vairāk kā 40 valstīm, tajā ir 373 lappuses, 85 audio un video faili, 41 infografika.

Imagine (agrāk Amerikas Mūzikas terapijas asociācijas (AMTA) agrīnās bērnības biļetens) ir pirmais ikgadējais tiešsaistes žurnāls, kas veltīts agrīnās bērnības mūzikas terapijai, kuru sponsorē Amerikas mūzikas terapijas asociācija. Šajā interneta žurnālā apkopoti ziņojumi, pārskati, idejas un komentāri par jaunākajiem notikumiem un jautājumiem, kas saistīti ar agrīnās bērnības mūzikas terapiju, mūzikas terapeitiem, kuri strādā ar maziem bērniem, un to kolēģiem no radniecīgām jomām.

Vairāk informācijas: https://www.imagine.musictherapy.biz/ un http://www.imagine.musictherapy.biz/country-reports/ (ziņojums par Latviju; Section 26, 236.-244.lpp.)