Rekvizīti:

Nodibinājums “Sociālo akalpojumu aģentūra”

Reģ.Nr.: 40008074506

Adrese : Elizabetes iela 31-5, Rīga, LV-1010

Banka : A/S Swedbank

Kods: HABALV2X

Konts: LV77HABA0551030532291

Maksājuma mērķis: Seminārs “Kognitīvās neirozinātnes pamati.”