Liepājas Universitāte izsludināta papildus uzņemšana studiju programmā “Mūzikas terapija”. Tā ir laba iespēja strādājošiem, lai neklātienē  apgūtu ko jaunu, ja interesē mūzikas, psiholoģijas un medicīnas mijiedarbība darbā ar klientiem/pacientiem.
Papildus uzņemšanai var pieteikties līdz 17. augustam. Vairāk lasiet: www.liepu.lv/nāc studēt vai zvaniet uz uzņemšanu vai man 29799951
Mirdza
 • Iestājpārbaudījumi, konsultācijas:

2018. gada 20. augustā

 

 • Konkursa rezultātu publiskošana:

2018. gada 21. augustā

 

 • Studiju līgumu slēgšana:

2018. gada 24., 25.augustā

 

 • LiepU Uzņemšanas komisijas darba laiks:

P., O., T. 14:00 – 17:00; C., P. 9:00 – 13:00

 

Papilduzņemšana notiks šādās studiju programmās:

Maģistrantūra (skat. ŠEIT)

 

Studijām var pieteikties gan elektroniski, gan klātienē:

1. solis

Aizpildīt iesniegumu par studijām 317a. telpā (Lielā iela 14, 3. stāvs), iesniegumam pievieno dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus un vienu fotokartīti. Piesakoties uz vienu studiju programmu, reģistrācijas maksa 25 euro, par katru nākamo studiju programmu un/ vai virzienu – 10 euro.

 

2. solis

Doties pie reģistratora 317a. telpā, ņemot līdzi visus nepieciešamos dokumentus, lai pieteiktos studijām, iesniegt tos un samaksāt par iesnieguma reģistrāciju.

 

Dokumenti, kuri nepieciešami piesakoties studijām:

 • pase;
 • vidējo izglītību apliecinošs dokuments;
 • augstāko izglītību apliecinošs dokuments;
 • sekmju izraksts (pielikums augstākās izglītības dokumentam);
 • ja vidējā un/vai augstākā izglītība iegūta ārzemēs, Akadēmiskā Informācijas centra izziņa par tās atzīšanu Latvijā;
 • ja nepieciešams, vārda/ uzvārda maiņu apliecinošs dokuments (laulības apliecība, izziņa par vārda/uzvārda maiņu).

 

Persona, iesniedzot dokumentus maģistrantūras studijām, vienlaicīgi iesniedz referātu (vai citu darbu saskaņā ar Uzņemšanas prasībām). Referāta izstrādē jāievēro LiepU metodisko norādījumu „Studiju darbu rakstīšana un noformēšana” 3.pielikums „Studiju darba noformējuma prasības” (pieejams www.liepu.lv).

 • Ja nevar ierasties personīgi, dokumentu oriģinālus uzrāda pilnvarotā persona, uzrādot pasi, pilnvaru un pretendenta pases kopiju.
 • Dokumenti, kas ļauj pretendēt uz papildus punktiem konkursā.

 

Jautājumu gadījumā sazināties ar LiepU Uzņemšanas komisijas sekretāri Janu Jansoni,

e-pasts: uznemsana@liepu.lv