7.03.2020. plkst.17:00

Precīzāka informācija sekos, jo tiek plānots seminārs dienas pirmajā pusē.