7.03.2020. plkst.17:00

LMTAA PIEDĀVĀ SEMINĀRU 07.03.2020.

Krīzes intervence pacientiem akūtās situācijās.

Darbs ar pacientiem, kuriem diagnosticēti neirotiski un psihosomatiski traucējumi,

depresija vai veģetatīvā distonija. 

Semināru vadīs: Tarass Ivaščenko

Apmācīttiesīgs, sertificēts ārsts psihoterapeits, speciālists psihosomatiskajā medicīnā, M.D., zinātniskā grāda pretendents RSU.

Seminārā apskatāmās tēmas:

 1. Krīze. Krīzes veidi, pazīmes, fāzes. (Distress v/s Disfunkcija)
 2. Psihiska trauma. Adaptācijas traucējumi. PTSS.
 3. Krīzes intervence.
 4. Kāpēc svarīgi krīzes intervenci saņemt laikus?
 5. Ko var darīt? Ko nevajag darīt?
 6. Medikamentu izmantošana krīzes situācijā?
 7. Aleksitīmijas nozīme konsultātīva procesā.
 8. Sēru diferenciāldiagnoze. Kā būt atbalstošam?
 9. Ko darīt ar cilvēku kuram ir suicīdalas domas?
 10. Kommunikācija ar cilvēku psihozē.
 11. Psihohigiēna. Ko darīt ar savu spēcīgo emocionālo reakciju?
 12. Sensomotora kommunikācija. Praktiskie Vingrinājumi.

Semināra diena: 07.03.2020.

Semināra laiks: 13:00 – 16:00

Semināra norises vieta: J.Asara iela 5

Dalības maksa: līdz 29.02.2020. LMTAA biedriem un MT studentiem 25€, citiem interesentiem 45€ pēc 29.02.2020. LMTAA biedriem un MT studentiem 35€, citiem interesentiem 55€ (dalībnieku skaits ir ierobežots).

Par dalību seminārā tiks piešķirts apliecinājums par tālākizglītību (4TIP apstiprināti LĀPPOS).

Semināram pieteikties elektroniski rakstot uz e-pastu: talakizglitiba.lmtaa@gmail.com

Dalības maksu pārskaitīt līdz 05.03.2020.

Rekvizīti:
Biedrība ”Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība”
Reģ. Nr. 40008116316
Čiekurkalna 2. līnija 26-30, Rīga, LV-1026

AS Swedbank

HABALV22
LV33HABA0551030667234​