Liepājas Universitātē novembrī Erasmus + mācībspēku mobilitātē ar lekcijām un meistarklasēm pirmo reizi Latvijā viesojās Berlīnes Mākslu universitātes profesore, sertificēta mūzikas terapeite, vairāku grāmatu un zinātnisko rakstu autore Dr.rer.sc.mus. Karina Šumahere (Karin Schumacher) un Hamburgas Lietišķo zinātņu un medicīnas universitātes lektore, psihoterapeite, sertificēta mūzikas terapeite Gulsanama Sadikova. Abas vieslektores tika uzaicinātas, pateicoties Liepājas Universitātes Goda doktora Reinera Hausa iniciatīvai.

Liepājas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes studiju programmu “Mākslas terapija” studenti un absolventi – jau praktizējoši mūzikas terapeiti – tika iepazīstināti ar Karinas Šumaheres izstrādāto Attiecību kvalitātes novērtēšanas instrumentu (EBQ) un tā izmantošanas iespējām mūzikas terapijas praksē. Mūzikas terapeite Gulsanama Sadikova vadīja nodarbību par balss improvizācijas metodes praktisku pielietojumu mūzikas terapijas procesā.

Karina Šumahere atzina: ” Izolācija draud visiem kuriem ir garīga vai fiziska rakstura attīstības traucējumi. Mums, mūzikas terapeitiem, jāprot nolasīt mazās zīmes, ko mums vēsta mūsu pacienti. No šīm zīmēm var dzimt mūzika, kas var sniegt attiecību pieredzi un mazināt izolāzijas draudus.”