Latvijas Nacionālais rehabilitācijas kongress

Rehabilitācijai Latvijā – jau 25!

Cienījamie kolēģi!

Rehabilitācijai Latvijā jau divdesmit pieci!

 “Cilvēkiem, kuri nezina savu vēsturi, nav nākotnes” ir teicis izcilais valstsvīrs V.Čerčils (“The people who do not know their past are not future“, W.Churchill, 1949). Kaut arī Latvijas rehabilitācijas vēsture aptver tikai ceturtdaļgadsimtu, tās vēsture arī pasaulē tikai tuvojas savai pirmajai simtgadei. Skaitot medicīnas vēsturi no Senās Ēģiptes tempļu ārstiem, rehabilitācija salīdzinoši ir ļoti jauna un tai viss vēl ir priekšā!

Vai mēs par šiem divdesmit pieciem gadiem esam lepni? Jā – mums ir sava Rehabilitācijas fakultāte Rīgas Stradiņa universitātē un mums Latvijā ir laba rehabilitācijas speciālistu izglītošanas un rehabilitācijas ārstu specializācijas sistēma, mums ir arī labas un pat ļoti labas visdažādākā mēroga un specializācijas rehabilitācijas iestādes, rehabilitācijas speciālisti ir kļuvuši par atzītiem un gaidītiem kolēģiem neiroloģijas, neiroķirurģijas, ortopēdijas, vertebroloģijas, pediatrijas, pulmonoloģijas, kardioloģijas, ķirurģijas u.c. speciālistu vidū.

Tomēr ne vienmēr nepieciešamie rehabilitācijas pakalpojumi ir pieejami pacientiem, kam tie ir nepieciešami – agrīnu rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju trūkums, pieejamības ierobežojumi reģionos, garas rindas uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, kas, faktiski, piedāvā to pašu, ko ārstniecības iestādes, rehabilitāciju neatbalstoša invaliditātes ekspertīzes sistēma u.tml. problēmas. Jo īpaši rūpes prasa multiprofesionālās un multidisciplinārās rehabilitācijas  pakalpojumu sistēmas attīstība un skaidri saprotama šo pakalpojumu saņēmēju atlase.

Rainis pirms nedaudz vairāk kā simts gadiem pauda  ,,Pastāvēs, kas pārvērtīsies”!

Lai visi sanāktu kopā, atskatītos uz paveikto, un, galvenais, censtos vienoties par darāmo nākotnē, Latvijas rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība (LRPOA) kopā ar Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultāti, Latvijas rehabilitācijas ārstu biedrību (LRĀB) šā gada septembrī aicina visus rehabilitācija speciālistus septembra vidū  sanākt kopā   uz mūsu Pirmo Latvijas Nacionālo rehabilitācijas kongresu!  

Kongress norisināsies:

2019.gada 19. un 20. septembrī Rīgā,

Rīgas Stradiņa universitātē, Anniņmuižas bulvārī 26a un Dzirciema ielā 16;

Kongresu rīko:

Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība (LRPOA) sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) un Latvijas rehabilitācijas ārstu biedrību (LRĀB).

Kongresa mērķis:

Atskatīties uz 25 gados paveikto praktiskās rehabilitācijas jomā un, balstoties uz jau sasniegto – izveidoto rehabilitācijas speciālistu izglītības sistēmu un dažādo daudzpusīgo rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju profesionālo pieredzi, vienoties par jauna līmeņa vienotas rehabilitācijas sistēmas izveidošanu Latvijā.

Kongresa galvenās tēmas:

– Rehabilitācijas speciālistu izglītošana

– Cilvēka funkcionēšana un tās novērtēšana, SFK un SFK B&J

– Spasticitāte

– Digitāli risinājumi rehabilitācijā

– Rehabilitācija bērniem ar attīstības traucējumiem un retām slimībām

– Rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju pieredze un pakalpojumu attīstība

– Komandas darbs rehabilitācijā

– Rehabilitācija primārās veselības aprūpes ietvaros

– Terapiju nodrošināšana rehabilitācijā

– Palīgtehnoloģijas rehabilitācijā

– Jauna rehabilitācijas sistēma Latvijā u.c.

Kongresā aicināti piedalīties:

Latvijas visu profesiju un specialitāšu rehabilitācijas profesionāļi, sociālā darba darītāji un organizatori, iekļaujošās izglītības speciālisti, studiju programmu akadēmiskais personāls  u.c.  ar rehabilitācijas jomu saistīti speciālisti un interesenti.

Piedaloties kongresā tiek saņemti TIP par divām pilnām tālāk-izglītošanās dienām un papildus TIP  uzstājoties ar mutisku vai stenda referātu!                             

Informācija par kongresu – www.rehabilitacijasbiedriba.lv   un/vai  lrpoa@inbox.lv , tuvākajā laikā tiks atvērtā kongresa mājas lapa ar tiešas reģistrācijas iespējām!

Ar cieņu,

LRPOA prezidents

Prof. Aivars Vētra