Dzintra Zariņa, sertificēta mūzikas terapeite, sertificēta POA psihoterapijas speciāliste izsludina pieteikšanos dalībai mūzikas terapijas pašizaugsmes un pieredzes grupā
“Ceļojums, satikšanās, iekšējās pasaules izpēte un izpausme skaņās un mūzikā”.
Aicinu Jūs grupas terapijas ietvarā, piedalīties ceļojumā pie sava radošā potenciāla. Mācīsimies to sadzirdēt un atrast, veidojot ceļojuma muzikālo karti. Stiprināsim vai atjaunosim draudzības saites ar to un ļausimies tā vadībai, lai iepazītu savas personības šķautnes, lai atklātu savus resursus, lai atrastu un pārvarētu prātā esošos šķēršļus, satiktos jūtās un emocijās, dziedētu dvēseles ievainojumus, piedzīvotu drosmi, prieku un brīvību, sevi radoši izpaužot un pašapliecinot caur balsi, skaņām, mūziku, simboliem, sapņiem, tēliem un refleksiju.
Grupā vieta 8 dalībniekiem.
Tikšanās – 1x mēnesī, sestdienās no plkst. 10:00 – 13:00.
Plānotie sesiju datumi: 8.04., 6.05., 3.06., 1.07., 5.08., 9.09., 7.10., 4.11., 2.12.2023. Vieta- E. Birznieka-Upīša iela 20a, Rīga.
Samaksa – 30 Eur vienam dalībniekam par vienu sesiju.
Pieteikšanās līdz 31.martam, zvanot vai sūtot sms uz tālruni – 23776087, vai sūtot e-pastu uz dzintra.zarina@gmail.com